Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Dossier
Naam Restauratiestukadoren
Omschrijving
De restauratiestukadoor is kwaliteit-, resultaat- en oplossingsgericht. Hij vertegenwoordigt zijn bedrijf op goede wijze en kan goed samenwerken en communiceren. Hij kan zich verplaatsen in de wensen en eisen van de klant en houdt hiermee rekening bij het restauratieplan, zijn eventuele ontwerpen en boetseersels en uitvoering van het werk. Door zijn gedrevenheid is hij in staat om de achtergronden en oorzaken van restauratieobjecten te doorgronden, zodat de restauratieplannen op zo volledig mogelijke gegevens kunnen worden gebaseerd. Daarnaast is hij in staat om flexibel om te gaan met de verschillende omstandigheden waarin hij werkt en waarmee hij wordt geconfronteerd. Bij problemen moet hij op de juiste wijze kunnen afwegen of hij het probleem zelf oplost of zijn leidinggevende of anderen raadpleegt. Hij bedenkt (creatieve) oplossingen waarbij hij een juiste afweging moet maken tussen kwaliteit, tijd en kosten. Hij houdt nieuwe ontwikkelingen in zijn vakgebied nauwgezet bij en past deze toe. Hij werkt nauwkeurig en zorgvuldig en houdt bij het verrichten van de werkzaamheden rekening met de normen van de restauratie-ethiek. Tot slot houdt de restauratiestukadoor zich te allen tijde aan de voorgeschreven Arbo-, milieu- en veiligheidsvoorschriften.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
23023 01-08-2015 01-08-2018 01-08-2024  
Eisen mbo-certificaten    
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Kwalificatie Niveau Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
Restauratiestukadoor 4 25028 01-08-2015 01-08-2018 01-08-2024