Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Sociaal-cultureel werker
Omschrijving
De sociaal cultureel werker is er op gericht om sociale vraagstukken samen met burgers op te lossen. Veelal werkt hij in of vanuit wijkaccommodaties, gebiedsgericht (wijk, buurt of dorp) of stedelijk ten behoeve van een specifieke bevolkingsgroep. In deze setting heeft zijn werk steeds vaker een niet locatiegebonden, outreachend karakter. Hij kan ook werkzaam zijn in functies op sociaal-cultureel gebied binnen de maatschappelijke opvang, in de buitenschoolse opvang en de gehandicaptenzorg. Sociaal-cultureel werkers kunnen ook werkzaam zijn in organisaties voor kunst, cultuur en amusement en educatie.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25488 01-08-2015 01-08-2020 01-08-2026  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Sociaal werk Arbeidsparticipatie K0002 01-03-2016
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 K0263 19-07-2016
Belevingsgericht werken K0790 04-01-2018
Bewegen in de buurt K0230 01-03-2016
BSO 8 tot 12 jaar K0611 19-07-2017
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 19-07-2016
Diversiteit K0024 01-03-2016
Doorstroom naar HBO mens en maatschappij K0231 01-03-2016
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-04-2018
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-04-2018
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-04-2018
Duits in de beroepscontext A2 K0025 01-03-2016 01-10-2018
Duits in de beroepscontext B1 K0026 01-03-2016 01-10-2018
Duurzaamheid in het beroep D K0031 01-03-2016
Engels B1/B2 K0803 19-07-2017
Engels in de beroepscontext B2 K0036 01-03-2016 19-01-2018
Ervaringsdeskundigheid K0432 01-03-2016
Expressief talent K0152 01-03-2016
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-07-2018
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-07-2018
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-07-2018
Frans in de beroepscontext A2 K0039 01-03-2016 01-01-2019
Frans in de beroepscontext B1 K0040 01-03-2016 01-01-2019
Fries in de beroepscontext A2 K0509 19-07-2016
Fries in de beroepscontext B1 K0510 19-07-2016
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 K0226 01-03-2016
Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit K0210 01-03-2016
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-03-2016
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 13-05-2020
Jeugd- en opvoedhulp K0159 01-03-2016
Jongerenwerk K0160 01-03-2016
Lean en creatief K0512 19-07-2016
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-03-2016
Ondernemend vakmanschap, geschikt voor niveau 3 en 4 K0389 26-10-2017
Ondernemerschap mbo K0165 01-03-2016
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 29-10-2019
Peercoaching in de praktijk K0996 01-07-2018
Personen met verward gedrag K1146 24-01-2020
Persoonlijk profileren K0877 26-10-2017
Praktijkonderzoek K0927 04-01-2018
Praktijkopleider K0087 19-07-2017 01-08-2021
Samenwerken met informele zorgverleners K0998 01-07-2018
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-07-2018
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-07-2018
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-07-2018
Spaans in de beroepscontext A2 K0098 01-03-2016 01-01-2019
Spaans in de beroepscontext B1 K0099 01-03-2016 01-01-2019
Taalbuddy K1149 24-01-2020
Topsportvaardigheden K0614 19-05-2017
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 19-07-2016
Verdieping sociale zekerheid K0116 19-07-2017
Voorbereiding havo aardrijkskunde K0841 19-07-2017
Voorbereiding havo biologie K0842 19-07-2017
Voorbereiding havo economie K0843 19-07-2017
Voorbereiding havo geschiedenis K0844 19-07-2017
Voorbereiding havo management en organisatie K0845 19-07-2017 01-01-2022
Voorbereiding havo natuurkunde K0846 19-07-2017
Voorbereiding havo scheikunde K0847 19-07-2017
Voorbereiding havo wiskunde A K0848 19-07-2017
Voorbereiding hbo K0125 01-03-2016
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 04-01-2018
Wijkgericht werken K0186 01-03-2016