Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Sociaal-maatschappelijk dienstverlener
Omschrijving
De sociaal-maatschappelijk dienstverlener is erop gericht om de zelfstandigheid, de zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie van de cliƫnt te vergroten door te informeren en adviseren over regelingen/procedures of voorzieningen en ondersteuning te bieden. De sociaal-maatschappelijk dienstverlener kan werkzaam zijn in een veelheid aan organisaties zoals gemeenten, centra voor werk en inkomen, arbeidsbemiddeling, organisaties voor algemeen maatschappelijk werk, vluchtelingenwerk, justitiƫle inrichtingen, organisaties voor maatschappelijke opvang, slachtofferhulp, verslaafdenzorg, bureau sociaal raadslieden, woonorganisaties, verpleeg- en verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg, thuiszorg en ziekenhuizen.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25489 01-08-2015 01-08-2020 01-08-2026  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Sociaal werk