Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
Omschrijving
De gespecialiseerd pedagogisch medewerker werkt binnen een kindercentrum waar diensten als kinderopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaalwerk, voor- en vroegschoolse educatie worden aangeboden, in onderwijsvoorzieningen waar voor- en vroegschoolse educatie wordt aangeboden dan wel in organisaties die combinaties van deze diensten aanbieden, zoals een integraal kindcentrum of brede school. Ook kan de gespecialiseerd pedagogisch medewerker werkzaam zijn in organisaties die opvoedingsondersteuning en/of ondersteuning aanbieden aan kinderen of jongeren met specifieke ondersteuningsvragen, bijvoorbeeld op grond van ontwikkelingsachterstand, al dan niet als gevolg van een zintuigelijke, lichamelijke of verstandelijke beperking dan wel vanwege de leef- of opvoedingssituatie. De gespecialiseerd pedagogisch medewerker biedt veelal in groepsverband een stimulerende omgeving voor de ontwikkeling van elk kind. Ze creƫert een veilige, vertrouwde omgeving waarbinnen ze zorgt voor balans tussen rust en structuur enerzijds en uitdaging, activiteiten en (vrij) spel anderzijds. Afhankelijk van de setting kan ze een aansturende en begeleidende rol vervullen voor collega's en vrijwilligers en is zij het aanspreekpunt voor de ouders/vervangende opvoeders en betrokken zoals interne collega's en externe deskundigen. Voor het management kan zij een informerende en beleidsondersteunende rol vervullen. Ze weet van aanpakken en toont een ondernemende houding.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25484 01-08-2015 01-08-2021 01-08-2027  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Pedagogisch Werk ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 K0263 19-07-2016
Belevingsgericht werken K0790 04-01-2018
Bewegen in de buurt K0230 19-07-2017
BSO 4 tot 8 jaar K0793 19-07-2017
BSO 8 tot 12 jaar K0611 19-07-2016
Combifunctionaris IKC / Brede School K0145 01-03-2016 01-08-2022
Didactische ondersteuning basisonderwijs K1155 13-05-2020
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 19-07-2016
Diversiteit K0024 01-03-2016
Doorstroom naar HBO mens en maatschappij K0231 01-03-2016
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-04-2018
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-04-2018
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-04-2018
Duits in de beroepscontext A2 K0025 01-03-2016 01-10-2018
Duits in de beroepscontext B1 K0026 01-03-2016 01-10-2018
Duurzaamheid in het beroep D K0031 01-03-2016
Engels B1/B2 K0803 19-07-2017
Engels in de beroepscontext B2 K0036 01-03-2016 19-01-2018
Expressief talent K0152 01-03-2016
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-07-2018
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-07-2018
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-07-2018
Frans in de beroepscontext A2 K0039 01-03-2016 01-01-2019
Frans in de beroepscontext B1 K0040 01-03-2016 01-01-2019
Fries in de beroepscontext A2 K0509 19-07-2016
Fries in de beroepscontext B1 K0510 19-07-2016
Gekwalificeerd nanny K0314 01-03-2016
Gezonde leefstijl K0219 19-07-2017
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 K0226 01-03-2016
Instroom pabo aardrijkskunde K0049 01-03-2016 01-10-2018
Instroom pabo geschiedenis K0050 01-03-2016 01-10-2018
Instroom pabo natuur & techniek K0051 01-03-2016 01-10-2018
Instructeur zwemonderwijs K1414 Concept
Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit K0210 01-03-2016
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-03-2016
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 13-05-2020
Jeugd- en opvoedhulp K0159 01-03-2016
Lean en creatief K0512 19-07-2016
Leider sportieve recreatie K0920 04-01-2018
Meer muziek in de klas K1178 17-07-2020
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-03-2016
Ondernemend vakmanschap, geschikt voor niveau 3 en 4 K0389 26-10-2017
Ondernemerschap mbo K0165 01-03-2016
Peercoaching in de praktijk K0996 01-07-2018
Persoonlijk profileren K0877 26-10-2017
Praktijkonderzoek K0927 01-07-2018
Praktijkopleider K0087 19-07-2017 01-08-2021
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-07-2018
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-07-2018
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-07-2018
Spaans in de beroepscontext A2 K0098 01-03-2016 01-01-2019
Spaans in de beroepscontext B1 K0099 01-03-2016 01-01-2019
Specialist leesbevordering 0 tot 12 jaar K0879 26-10-2017
Spelen is leren K1377 Concept
Taalbuddy K1149 24-01-2020
Topsportvaardigheden K0614 19-05-2017
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 19-07-2016
Voorbereiding havo aardrijkskunde K0841 19-07-2017
Voorbereiding havo biologie K0842 19-07-2017
Voorbereiding havo economie K0843 19-07-2017
Voorbereiding havo geschiedenis K0844 19-07-2017
Voorbereiding havo management en organisatie K0845 19-07-2017 01-01-2022
Voorbereiding havo natuurkunde K0846 19-07-2017
Voorbereiding havo scheikunde K0847 19-07-2017
Voorbereiding havo wiskunde A K0848 19-07-2017
Voorbereiding hbo K0125 01-03-2016
Voorbereiding pabo K0974 01-04-2018
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 04-01-2018
Werken met baby's K0290 19-07-2017 01-01-2022