Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Dossier
Naam Pedagogisch Werk
Omschrijving
Werken in de sociaal-agogische sector of in het onderwijs betekent direct werken met mensen, in het pedagogisch werk met kinderen, in het onderwijs met leerlingen/studenten. Hierbij speelt de pedagogisch werker als persoon een essentiële rol. Haar* kwaliteiten en persoonlijkheid zijn van doorslaggevend belang bij het aangaan van een professionele relatie en bij het bereiken van de gewenste resultaten. Voor een verantwoorde beroepsuitoefening moet de pedagogisch werker betrokken, empathisch, assertief, representatief en integer zijn. De pedagogisch werker heeft een functie als rolmodel en weet (veelvuldig) inhoud te geven aan haar voorbeeldfunctie. De pedagogisch werker biedt geborgenheid en veiligheid, gaat respectvol om met de kinderen**, kan diversiteit hanteren en toont een open houding waardoor ze vraagstukken bespreekbaar maakt. Ze speelt creatief en flexibel in op de wensen en leer- en ontwikkelingsmogelijkheden van het kind en de gegeven situatie, maar treedt vooral creatief (vindingrijk) én handelend op in onverwachte, mogelijk escalerende situaties. Ze straalt rust en stabiliteit uit. Ze is zich ervan bewust dat zij te maken heeft met vertrouwelijke gegevens bestaande uit zowel privacygevoelige als organisatiegevoelige informatie. De pedagogisch werker werkt mens- en resultaatgericht, sociaal-communicatief, efficiënt, methodisch, hygiënisch, veilig, kostenbewust, milieubewust en ergonomisch verantwoord. Ze is initiatiefrijk, leergierig en zelfstandig. Ze reflecteert regelmatig op haar beroepsmatig handelen, zodat zij blijft leren van haar werkzaamheden en haar handelingsrepertoire optimaliseert. Zij werkt steeds volgens het beleid en de visie van de organisatie. Ze is flexibel om te kunnen schakelen van de ene situatie naar de andere; van de ene leerstijl naar de andere, van de ene gesprekspartner naar de andere. *Overal waar in dit kwalificatiedossier 'zij' of 'haar' staat, wordt ook 'hij' of 'zijn' bedoeld. **In dit kwalificatiedossier is 'kind' ook te lezen als: leerling, jeugdige, jongere of student.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
23183 01-08-2015 01-08-2019 01-08-2025  
Eisen mbo-certificaten    
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Kwalificatie Niveau Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
Pedagogisch medewerker kinderopvang 3 25486 01-08-2015 01-08-2019 01-08-2024
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 K0262 19-07-2016  
Belevingsgericht werken K0790 04-01-2018  
Bestaans(on)zekerheid en mensenrechten K1228 Concept  
Bewegen in de buurt K0230 19-07-2017  
BSO 4 tot 8 jaar K0793 19-07-2017  
BSO 8 tot 12 jaar K0611 12-06-2023  
Digitale vaardigheden basis K0022 19-07-2016  
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 19-07-2016  
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-04-2018  
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-04-2018  
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-04-2018  
Duits in de beroepscontext A2 K0025 01-03-2016 01-10-2018  
Duits in de beroepscontext B1 K0026 01-03-2016 01-10-2018  
Duurzaamheid in het beroep C K0030 01-03-2016  
Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs K0984 01-07-2018  
Engels A2/B1 K0802 26-10-2017  
Engels B1/B2 K0803 19-07-2017  
Engels in de beroepscontext A2 K0034 01-03-2016 01-01-2019  
Engels in de beroepscontext B1 K0035 01-03-2016 19-01-2018  
Expressief talent K0152 01-03-2016  
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-07-2018  
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-07-2018  
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-07-2018  
Frans in de beroepscontext A2 K0039 01-03-2016 01-01-2019  
Frans in de beroepscontext B1 K0040 01-03-2016 01-01-2019  
Fries in de beroepscontext A2 K0509 19-07-2016  
Fries in de beroepscontext B1 K0510 19-07-2016  
Gekwalificeerd nanny K0314 17-07-2020  
Gezonde leefstijl K0219 19-07-2017  
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 K0225 01-03-2016  
Instructeur zwemonderwijs K1414 Concept  
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 01-03-2016  
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-03-2016  
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 13-05-2020  
Lean en creatief K0512 19-07-2016  
Leider sportieve recreatie K0920 04-01-2018  
Meer muziek in de klas K1178 17-07-2020  
Nederlands 3F K0071 01-04-2018  
Nederlands 3F K0071 01-03-2016 01-10-2018  
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-03-2016  
Ondernemend vakmanschap, geschikt voor niveau 3 en 4 K0389 26-10-2017  
Ondernemerschap mbo K0165 01-03-2016  
Ontwikkelingsgericht werken in de VVE K0388 01-03-2016 01-01-2023  
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-03-2016  
Peercoaching in de praktijk K0996 01-07-2018  
Persoonlijk profileren K0877 26-10-2017  
Praktijkonderzoek K0927 01-07-2018  
Rekenen 3F K1130 29-10-2019 01-08-2023  
Rekenen 3F K0089 01-03-2016 01-08-2020  
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-07-2018  
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-07-2018  
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-07-2018  
Spaans in de beroepscontext A2 K0098 01-03-2016 01-01-2019  
Spaans in de beroepscontext B1 K0099 01-03-2016 01-01-2019  
Spelen is leren K1377 Concept  
Taalbuddy K1149 24-01-2020  
Topsportvaardigheden K0614 19-05-2017  
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 19-07-2016  
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 04-01-2018  
Werken met baby's K0290 01-03-2016 01-01-2022  
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 25484 01-08-2015 01-08-2021 01-08-2027
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 K0263 19-07-2016  
Belevingsgericht werken K0790 04-01-2018  
Bewegen in de buurt K0230 19-07-2017  
BSO 4 tot 8 jaar K0793 19-07-2017  
BSO 8 tot 12 jaar K0611 19-07-2016  
Combifunctionaris IKC / Brede School K0145 01-03-2016 01-08-2022  
Didactische ondersteuning basisonderwijs K1155 13-05-2020  
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 19-07-2016  
Diversiteit K0024 01-03-2016  
Doorstroom naar HBO mens en maatschappij K0231 01-03-2016  
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-04-2018  
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-04-2018  
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-04-2018  
Duits in de beroepscontext A2 K0025 01-03-2016 01-10-2018  
Duits in de beroepscontext B1 K0026 01-03-2016 01-10-2018  
Duurzaamheid in het beroep D K0031 01-03-2016  
Engels B1/B2 K0803 19-07-2017  
Engels in de beroepscontext B2 K0036 01-03-2016 19-01-2018  
Expressief talent K0152 01-03-2016  
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-07-2018  
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-07-2018  
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-07-2018  
Frans in de beroepscontext A2 K0039 01-03-2016 01-01-2019  
Frans in de beroepscontext B1 K0040 01-03-2016 01-01-2019  
Fries in de beroepscontext A2 K0509 19-07-2016  
Fries in de beroepscontext B1 K0510 19-07-2016  
Gekwalificeerd nanny K0314 01-03-2016  
Gezonde leefstijl K0219 19-07-2017  
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 K0226 01-03-2016  
Instroom pabo aardrijkskunde K0049 01-03-2016 01-10-2018  
Instroom pabo geschiedenis K0050 01-03-2016 01-10-2018  
Instroom pabo natuur & techniek K0051 01-03-2016 01-10-2018  
Instructeur zwemonderwijs K1414 Concept  
Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit K0210 01-03-2016  
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-03-2016  
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 13-05-2020  
Jeugd- en opvoedhulp K0159 01-03-2016  
Lean en creatief K0512 19-07-2016  
Leider sportieve recreatie K0920 04-01-2018  
Meer muziek in de klas K1178 17-07-2020  
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-03-2016  
Ondernemend vakmanschap, geschikt voor niveau 3 en 4 K0389 26-10-2017  
Ondernemerschap mbo K0165 01-03-2016  
Peercoaching in de praktijk K0996 01-07-2018  
Persoonlijk profileren K0877 26-10-2017  
Praktijkonderzoek K0927 01-07-2018  
Praktijkopleider K0087 19-07-2017 01-08-2021  
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-07-2018  
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-07-2018  
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-07-2018  
Spaans in de beroepscontext A2 K0098 01-03-2016 01-01-2019  
Spaans in de beroepscontext B1 K0099 01-03-2016 01-01-2019  
Specialist leesbevordering 0 tot 12 jaar K0879 26-10-2017  
Spelen is leren K1377 Concept  
Taalbuddy K1149 24-01-2020  
Topsportvaardigheden K0614 19-05-2017  
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 19-07-2016  
Voorbereiding havo aardrijkskunde K0841 19-07-2017  
Voorbereiding havo biologie K0842 19-07-2017  
Voorbereiding havo economie K0843 19-07-2017  
Voorbereiding havo geschiedenis K0844 19-07-2017  
Voorbereiding havo management en organisatie K0845 19-07-2017 01-01-2022  
Voorbereiding havo natuurkunde K0846 19-07-2017  
Voorbereiding havo scheikunde K0847 19-07-2017  
Voorbereiding havo wiskunde A K0848 19-07-2017  
Voorbereiding hbo K0125 01-03-2016  
Voorbereiding pabo K0974 01-04-2018  
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 04-01-2018  
Werken met baby's K0290 19-07-2017 01-01-2022  
Onderwijsassistent 4 25485 01-08-2015 01-08-2021 01-08-2027
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 K0263 19-07-2016  
Belevingsgericht werken K0790 04-01-2018  
Bestaans(on)zekerheid en mensenrechten K1228 Concept  
BSO 8 tot 12 jaar K0611 21-01-2017  
Combifunctionaris IKC / Brede School K0145 01-03-2016 01-08-2022  
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 19-07-2016  
Diversiteit K0024 01-03-2016  
Doorstroom naar HBO mens en maatschappij K0231 01-03-2016  
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-04-2018  
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-04-2018  
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-04-2018  
Duits in de beroepscontext A2 K0025 01-03-2016 01-10-2018  
Duits in de beroepscontext B1 K0026 01-03-2016 01-10-2018  
Duurzaamheid in het beroep D K0031 01-03-2016  
Engels in de beroepscontext B2 K0036 01-03-2016 19-01-2018  
Expressief talent K0152 01-03-2016  
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-07-2018  
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-07-2018  
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-07-2018  
Frans in de beroepscontext A2 K0039 01-03-2016 01-01-2019  
Frans in de beroepscontext B1 K0040 01-03-2016 01-01-2019  
Fries in de beroepscontext A2 K0509 19-07-2016  
Fries in de beroepscontext B1 K0510 19-07-2016  
Gezonde leefstijl K0219 19-07-2017  
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 K0226 01-03-2016  
Instroom pabo aardrijkskunde K0049 01-03-2016 01-10-2018  
Instroom pabo geschiedenis K0050 01-03-2016 01-10-2018  
Instroom pabo natuur & techniek K0051 01-03-2016 01-10-2018  
Instructeur zwemonderwijs K1414 Concept  
Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit K0210 01-03-2016  
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-03-2016  
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 13-05-2020  
Jeugd- en opvoedhulp K0159 01-03-2016  
Kinderen leren programmeren K0746 21-01-2017  
Lean en creatief K0512 19-07-2016  
Leider sportieve recreatie K0920 04-01-2018  
Meer muziek in de klas K1178 17-07-2020  
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-03-2016  
Ondernemend vakmanschap, geschikt voor niveau 3 en 4 K0389 26-10-2017  
Ondernemerschap mbo K0165 01-03-2016  
Peercoaching in de praktijk K0996 01-07-2018  
Persoonlijk profileren K0877 26-10-2017  
Praktijkonderzoek K0927 01-07-2018  
Praktijkopleider K0087 19-07-2017 01-08-2021  
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-07-2018  
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-07-2018  
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-07-2018  
Spaans in de beroepscontext A2 K0098 01-03-2016 01-01-2019  
Spaans in de beroepscontext B1 K0099 01-03-2016 01-01-2019  
Specialist leesbevordering 0 tot 12 jaar K0879 24-01-2020  
Specialist Passend Onderwijs K0747 21-01-2017  
Spelen is leren K1377 Concept  
Taalbuddy K1149 24-01-2020  
Topsportvaardigheden K0614 19-05-2017  
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 19-07-2016  
Verdieping onderwijsassistent in VO en MBO K0177 01-03-2016  
Voorbereiding havo aardrijkskunde K0841 19-07-2017  
Voorbereiding havo biologie K0842 19-07-2017  
Voorbereiding havo economie K0843 19-07-2017  
Voorbereiding havo geschiedenis K0844 19-07-2017  
Voorbereiding havo management en organisatie K0845 19-07-2017 01-01-2022  
Voorbereiding havo natuurkunde K0846 19-07-2017  
Voorbereiding havo scheikunde K0847 19-07-2017  
Voorbereiding havo wiskunde A K0848 19-07-2017  
Voorbereiding hbo K0125 01-03-2016  
Voorbereiding pabo K0974 01-04-2018  
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 04-01-2018