Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Keuzedeel
Naam Uitvoering grenspolitietaak Koninklijke Marechaussee - K1378
Omschrijving
Dit keuzedeel bereidt de beginnend beroepsbeoefenaar voor op de mogelijkheid om als algemeen opsporingsambtenaar te werken bij de Koninklijke Marechaussee. Het keuzedeel gaat in op het werken binnen een militaire politieorganisatie met algemene opsporingsbevoegdheid. Er komen basisvaardigheden aan bod die nodig zijn om als algemeen opsporingsambtenaar te kunnen functioneren. Verder maken studenten kennis met de grenstoezichtstaken binnen de Koninklijke Marechaussee. Het keuzedeel heeft een duaal karakter: de student doet een deel in de praktijk bij de Koninklijke Marechaussee en een deel in de onderwijsinstelling.
Geldigheidsinformatie Geldig vanaf Geldig tot
31-01-2023
Dossier Kwalificatie Koppeling vanaf Koppeling tot