Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Keuzedeel
Naam Vakkundig werken in groen en cultuurtechniek - K1396
Omschrijving
Dit keuzedeel gaat over het zelfstandig uitvoeren van cultuurtechnisch opdrachten, met aandacht voor natuur, veiligheid en regelgeving. Aan de orde komen het gebruiksklaar maken en onderhouden van (complexe) machines, het voorbereiden van de uitvoeringslocatie (afzetten, inmeten, uitzetten) en het uitvoeren van de volgende werkzaamheden: - (ecologisch) groenonderhoud (inclusief vijvers en waterpartijen), - infrastructurele werkzaamheden (aanbrengen verharding, rioleringswerkzaamheden, verstevigen van bermen, graven van sleuven), - grondverzet (zoals cunet uitgraven, sloot graven, grond vervoeren) en - gladheidsbestrijding.
Geldigheidsinformatie Geldig vanaf Geldig tot
29-04-2023
Dossier Kwalificatie Koppeling vanaf Koppeling tot