Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Keuzedeel
Naam Ondersteunen Eigen Regievoering (OER) in de chronische zorg - K1363
Omschrijving
Dit keuzedeel betreft een verdieping in het bieden van hulp bij Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL) aan cliënten die blijvend of langdurig zorgafhankelijk zijn. Het keuzedeel is gericht op onderzoekend en lerend werken volgens het handelings- en organisatiemodel OER, dit model gaat uit van de eigen regievoering van de cliënt. Studenten leren in het keuzedeel om in een team effectieve ADL-ondersteuning te organiseren, te verlenen en steeds te verbeteren op een wijze die onnodige inperking van eigen regievoering bij de cliënt voorkomt.
Geldigheidsinformatie Geldig vanaf Geldig tot
25-10-2022
Dossier Kwalificatie Koppeling vanaf Koppeling tot