Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Certificaat
Naam Borgen van professionalisering en kwaliteit in de maatschappelijke zorg
Omschrijving
Na het behalen van dit certificaat kan de certificaathouder professionalisering en kwaliteit borgen. De certificaathouder heeft een uitvoerende, adviserende, initiërende en coördinerende rol. Ze handelt zelfstandig, stemt haar handelen af en zonodig bespreekt ze knelpunten met het (multidisciplinair) team of haar leidinggevende. Wanneer nodig consulteert zij deskundigen. De certificaathouder werkt actief aan eigen professionele ontwikkeling, deelt deze kennis met (andere) medewerkers om zo de kwaliteit van zorg te bevorderen en hieraan actief een bijdrage te kunnen leveren. Ook kan hij/zij nieuwe collega‚Äôs, stagiaires en of vrijwilligers begeleiden.
Geldigheidsinformatie Geldig vanaf Geldig tot
22-10-2022
Dossier Kwalificatie
Maatschappelijke Zorg (Gewijzigd 2022) Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg