Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Keuzedeel
Naam Vaktechnisch Duits voor de machinist railvervoer - K1369
Omschrijving
Met dit keuzedeel leren beginnend beroepsbeoefenaren de benodigde kennis en vaardigheden op het gebied van de Duitse taal om als machinist railvervoer te kunnen werken. Naast vaktaal komen lezen, luisteren, schrijven, spreken en gesprekken voeren in de beroepscontext aan bod. Het volledige keuzedeel is op niveau B1 (Europees Referentie Kader).
Geldigheidsinformatie Geldig vanaf Geldig tot
25-10-2022
Dossier Kwalificatie Koppeling vanaf Koppeling tot