Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Leefstijlcoach
Omschrijving
De leefstijlcoach werkt aan het bevorderen van de gezondheid en het welbevinden van deelnemers/cliënten met beweegactiviteiten als middel. Hij/zij ondersteunt deelnemers/cliënten bij het realiseren van een gezondere leefstijl en coördineert projecten gericht op preventie. In de leefstijl- en beweegprogramma's en projecten combineert de leefstijlcoach beweegactiviteiten met activiteiten gericht op de leefstijlfactoren voeding en/of ontspanning. Meestal ondersteunt de leefstijlcoach individuele deelnemers/cliënten. In voorkomende situaties werkt de beginnend beroepsbeoefenaar met meerdere deelnemers/cliënten en past hij/zij de uitvoering daarop aan. De mogelijkheden, behoeftes en wensen van deelnemers/cliënten om hun leefstijl aan te passen wisselt sterk en kan gedurende de begeleiding ook sterk veranderen. Dit vraagt van de leefstijlcoach empathisch handelen, probleemoplossend vermogen en een flexibele attitude om adequaat in te kunnen spelen op veranderingen in mogelijkheden, behoeftes en wensen. De leefstijlcoach voert zijn/haar werkzaamheden in het algemeen uit binnen sport-, wellness-, gezondheidsorganisaties of zorginstellingen die diensten aanbieden op het gebied van leefstijl en/of gezondheid. Hij/zij kan ook werkzaam zijn als leefstijlcoach bij bedrijven of organisaties ten behoeve van de beroepsvitaliteit van medewerkers of klanten of zijn werkzaamheden uitvoeren als zelfstandig ondernemer. De leefstijlcoach kan deel uitmaken van een team professionals waarin (ook) paramedici en medici zijn vertegenwoordigd. Het resultaat van het beroep leefstijlcoach is een gezondere leefstijl van de deelnemer/cliënt die past bij de mogelijkheden, behoeftes en veranderwensen van de deelnemer/cliënt.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25910 01-08-2023  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Sport en Bewegen