Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Buurtsportcoach
Omschrijving
De buurtsportcoach werkt vanuit een organisatie in het brede werkveld sport, welzijn, kinderopvang en onderwijs. Hij/zij is werkzaam bij bijvoorbeeld een welzijnscentrum, kinderopvangorganisatie, sportvereniging, een onderwijsinstelling of een gemeentelijke instelling. De buurtsportcoach heeft veelal een rol als verbinder. De werkzaamheden van de beginnend beroepsbeoefenaar zijn er op gericht om partijen samen te brengen voor het opzetten en uitvoeren van programma’s en projecten met een maatschappelijk doel. Dit vraagt van de buurtsportcoach dat hij/zij flexibel is en beschikt over beïnvloedings- en doorzettingsvermogen om draagvlak te creëren en te behouden. Taken en bevoegdheden zijn niet altijd scherp afgebakend waardoor het belangrijk is dat hij/zij op kan komen voor zijn/haar belangen en grenzen kan aangeven. De buurtsportcoach werkt aan het opstellen, uitvoeren en coördineren van sport- en beweegprogramma’s en projecten om maatschappelijke doelen te realiseren, zoals: - het vergroten van de maatschappelijke betekenis van sport; - het versterken van sociale cohesie in een buurt; - het stimuleren van maatschappelijke participatie; - het onderhouden en stimuleren van sport- en beweegparticipatie; - een impuls geven aan het verantwoord bewegen van kinderen en jongeren. Resultaat van het werk is een verantwoord sport- en beweegaanbod dat aansluit op de lokaal-specifieke situatie.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25909 01-08-2023  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Sport en Bewegen