Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Dossier
Naam Meubels en (scheeps)interieurs maken
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar bewerkt hout en plaatmateriaal met houtbewerkingsmachines. Hij/zij verricht zijn/haar werkzaamheden in een productieruimte. Hij/zij gaat flexibel om met veranderende omstandigheden in werkwijze of aanpak. Hij/zij kan zowel zelfstandig werken als samenwerken. Gezien de aard van de werkzaamheden en de voorschriften wordt van de beginnend beroepsbeoefenaar verwacht dat hij/zij zorgvuldig en nauwkeurig is. Precies en maatvast werken is van belang voor de beginnend beroepsbeoefenaar omdat het maatwerk betreft. Nauwkeurigheid, netheid en concentratie zijn tijdens de werkzaamheden van belang, omdat er tijdens de werkzaamheden een goede balans gevonden moet worden tussen snelheid en kwaliteit en omdat er hoge eisen worden gesteld aan het eindresultaat. Stressbestendigheid is van belang, omdat de beginnend beroepsbeoefenaar onder tijdsdruk kan komen. Hij/zij reageert dan kalm op onverwachte ontwikkelingen en problemen en vraagt tijdig hulp aan zijn/haar leidinggevende. Veiligheidsbewustzijn is van groot belang om de gezondheid en die van de collega’s niet in gevaar te brengen. Veiligheidsregels worden als vanzelfsprekend in acht genomen. Bij alle werkzaamheden moeten de (bedrijfs)voorschriften op het gebied van kwaliteit, veiligheid, arbo en milieu in acht worden genomen. Hij/zij is zich bewust van het belang van kwaliteit en kan (in overleg) problemen oplossen. Van hem/haar wordt verwacht dat hij/zij zowel zelfstandig als met collega's kan werken. Ook is hij/zij zich bewust van gewenst/ongewenst gedrag. In voorkomende gevallen lost hij/zij (in overleg) problemen op, neemt de benodigde maatregelen of waarschuwt de leidinggevende. Duurzaamheid is een belangrijk begrip binnen de hout- en meubelbranche. De beginnend beroepsbeoefenaar is zich bewust van duurzaamheid en duurzaam werken binnen zijn/haar werkomgeving en daarbij gaat het om samenhangende economische-, milieu- en sociale aspecten.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
23373 01-08-2024  
Eisen mbo-certificaten    
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Kwalificatie Niveau Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
Machineoperator houtverwerkende industrie 2 25923 01-08-2024
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
2D-tekenen K0279 01-08-2024  
Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer 2 25924 01-08-2024
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
(De)montage en plaatsing interieurartikelen K0001 01-08-2024  
2D-tekenen K0279 01-08-2024  
Allround machineoperator meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw 3 25925 01-08-2024
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
2D-tekenen K0279 01-08-2024  
3D modellen & graphics in verschillende media-uitingen K0726 01-08-2024  
3D-modeling productietekeningen meubelindustrie K0329 01-08-2024  
Allround meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer 3 25926 01-08-2024
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
2D-tekenen K0279 01-08-2024  
3D modellen & graphics in verschillende media-uitingen K0726 01-08-2024  
3D-modeling productietekeningen meubelindustrie K0329 01-08-2024  
Werkvoorbereider meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw 4 25927 01-08-2024
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
3D modellen & graphics in verschillende media-uitingen K0726 01-08-2024  
3D-modeling productietekeningen meubelindustrie K0329 01-08-2024  
Ondernemend meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer 4 25928 01-08-2024
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
3D modellen & graphics in verschillende media-uitingen K0726 01-08-2024  
3D-modeling productietekeningen meubelindustrie K0329 01-08-2024