Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Dossier
Naam Meubels en (scheeps)interieurs maken
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar bewerkt hout en plaatmateriaal met houtbewerkingsmachines. Hij/zij verricht zijn/haar werkzaamheden in een productieruimte. Hij/zij gaat flexibel om met veranderende omstandigheden in werkwijze of aanpak. Hij/zij kan zowel zelfstandig werken als samenwerken. Gezien de aard van de werkzaamheden en de voorschriften wordt van de beginnend beroepsbeoefenaar verwacht dat hij/zij zorgvuldig en nauwkeurig is. Precies en maatvast werken is van belang voor de beginnend beroepsbeoefenaar omdat het maatwerk betreft. Nauwkeurigheid, netheid en concentratie zijn tijdens de werkzaamheden van belang, omdat er tijdens de werkzaamheden een goede balans gevonden moet worden tussen snelheid en kwaliteit en omdat er hoge eisen worden gesteld aan het eindresultaat. Stressbestendigheid is van belang, omdat de beginnend beroepsbeoefenaar onder tijdsdruk kan komen. Hij/zij reageert dan kalm op onverwachte ontwikkelingen en problemen en vraagt tijdig hulp aan zijn/haar leidinggevende. Veiligheidsbewustzijn is van groot belang om de gezondheid en die van de collega’s niet in gevaar te brengen. Veiligheidsregels worden als vanzelfsprekend in acht genomen. Bij alle werkzaamheden moeten de (bedrijfs)voorschriften op het gebied van kwaliteit, veiligheid, arbo en milieu in acht worden genomen. Hij/zij is zich bewust van het belang van kwaliteit en kan (in overleg) problemen oplossen. Van hem/haar wordt verwacht dat hij/zij zowel zelfstandig als met collega's kan werken. Ook is hij/zij zich bewust van gewenst/ongewenst gedrag. In voorkomende gevallen lost hij/zij (in overleg) problemen op, neemt de benodigde maatregelen of waarschuwt de leidinggevende. Duurzaamheid is een belangrijk begrip binnen de hout- en meubelbranche. De beginnend beroepsbeoefenaar is zich bewust van duurzaamheid en duurzaam werken binnen zijn/haar werkomgeving en daarbij gaat het om samenhangende economische-, milieu- en sociale aspecten.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
23373 01-08-2024  
Eisen mbo-certificaten    
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Kwalificatie Niveau Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
Machineoperator houtverwerkende industrie 2 25923 01-08-2024
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
2D-tekenen K0279 01-08-2024  
Basis exact, geschikt voor niveau 2 en 3 K0950 01-08-2024  
Basis wiskunde, natuurkunde en mechanica voor de bouw K0789 01-08-2024  
Digitale technieken en productievoorbereiding I K0303 01-08-2024  
Digitale vaardigheden basis K0022 01-08-2024  
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-08-2024  
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-08-2024  
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-08-2024  
Duurzaam bouwen voor bouwplaatspersoneel K0895 01-08-2024  
Duurzaamheid in het beroep B K0029 01-08-2024  
Elektro- en installatietechniek voor de bouw K0278 01-08-2024  
Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs K0984 01-08-2024  
Engels A2/B1 K0802 01-08-2024  
Engels B1/B2 K0803 01-08-2024  
Experimenteren met materialen en technieken K0435 01-08-2024  
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-08-2024  
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2024  
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-08-2024  
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-08-2024  
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-08-2024  
Industrieel spuiten timmerwerk K0330 01-08-2024  
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 2 K0224 01-08-2024  
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 01-08-2024  
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 01-08-2024  
Lean en creatief K0512 01-08-2024  
Nederlands 3F K0071 01-08-2024  
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) K0211 01-08-2024  
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-08-2024  
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2024  
Persoonlijke werkvoorbereiding eenvoudige meubels en (scheeps)interieurs maken K0485 01-08-2024  
Procesoperator CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines K0465 01-08-2024  
Procesoptimalisatie industrieel produceren met hout K0637 01-08-2024  
Procesoptimalisatie meubelindustrie K0638 01-08-2024  
Solliciteren K0097 01-08-2024  
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-08-2024  
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-08-2024  
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-08-2024  
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 2) K0516 01-08-2024  
Verrijking leervaardigheden K0440 01-08-2024  
Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer 2 25924 01-08-2024
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
(De)montage en plaatsing interieurartikelen K0001 01-08-2024  
2D-tekenen K0279 01-08-2024  
Ambachtelijk houtsnijden K0783 01-08-2024  
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 2 K0003 01-08-2024  
Basis composieten K0786 01-08-2024  
Basis exact, geschikt voor niveau 2 en 3 K0950 01-08-2024  
Digitale technieken en productievoorbereiding I K0303 01-08-2024  
Digitale vaardigheden basis K0022 01-08-2024  
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-08-2024  
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-08-2024  
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-08-2024  
Duurzaamheid in het beroep B K0029 01-08-2024  
Elektro- en installatietechniek voor de bouw K0278 01-08-2024  
Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs K0984 01-08-2024  
Engels A2/B1 K0802 01-08-2024  
Engels B1/B2 K0803 01-08-2024  
Experimenteren met materialen en technieken K0435 01-08-2024  
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-08-2024  
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2024  
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-08-2024  
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-08-2024  
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-08-2024  
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 2 K0224 01-08-2024  
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 01-08-2024  
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 01-08-2024  
Klantcontact en verkoop K0059 01-08-2024  
Lean en creatief K0512 01-08-2024  
Nederlands 3F K0071 01-08-2024  
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) K0211 01-08-2024  
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-08-2024  
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2024  
Persoonlijke werkvoorbereiding eenvoudige meubels en (scheeps)interieurs maken K0485 01-08-2024  
Procesoperator CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines K0465 01-08-2024  
Procesoptimalisatie meubelindustrie K0638 01-08-2024  
Scheepsbetimmeringen exterieur K0971 01-08-2024  
Solliciteren K0097 01-08-2024  
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-08-2024  
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-08-2024  
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-08-2024  
Teakdek en aansluitingen K0972 01-08-2024  
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 2) K0516 01-08-2024  
Verrijking leervaardigheden K0440 01-08-2024  
Werken in een restauratieomgeving geschikt voor niveau 2 en 3 K0347 01-08-2024  
Allround machineoperator meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw 3 25925 01-08-2024
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
2D-tekenen K0279 01-08-2024  
3D modellen & graphics in verschillende media-uitingen K0726 01-08-2024  
3D-modeling productietekeningen meubelindustrie K0329 01-08-2024  
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 K0262 01-08-2024  
Basis exact, geschikt voor niveau 2 en 3 K0950 01-08-2024  
Belevingsgericht werken K0790 01-08-2024  
Digitale technieken en productievoorbereiding I K0303 01-08-2024  
Digitale vaardigheden basis K0022 01-08-2024  
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-08-2024  
Diversiteit K0024 01-08-2024  
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-08-2024  
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-08-2024  
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-08-2024  
Duurzaamheid in het beroep C K0030 01-08-2024  
Elektro- en installatietechniek voor de bouw K0278 01-08-2024  
Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs K0984 01-08-2024  
Engels A2/B1 K0802 01-08-2024  
Engels B1/B2 K0803 01-08-2024  
Exact verdiepend, geschikt voor niveau 3 en 4 K0899 01-08-2024  
Experimenteren met materialen en technieken K0435 01-08-2024  
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-08-2024  
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2024  
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-08-2024  
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-08-2024  
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-08-2024  
Gevorderd wiskunde, natuurkunde en mechanica voor de bouw K0807 01-08-2024  
Industrieel spuiten timmerwerk K0330 01-08-2024  
Inleiding personeelsmanagement K0369 01-08-2024  
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 K0225 01-08-2024  
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 01-08-2024  
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-08-2024  
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 01-08-2024  
Lean en creatief K0512 01-08-2024  
Nederlands 3F K0071 01-08-2024  
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-08-2024  
Ondernemerschap mbo K0165 01-08-2024  
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-08-2024  
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2024  
Persoonlijke werkvoorbereiding complexe meubels en (scheeps)interieurs maken K0484 01-08-2024  
Praktijkonderzoek K0927 01-08-2024  
Procesoperator CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines K0465 01-08-2024  
Procesoptimalisatie industrieel produceren met hout K0637 01-08-2024  
Procesoptimalisatie meubelindustrie K0638 01-08-2024  
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-08-2024  
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-08-2024  
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-08-2024  
Specialisatie procesoperator CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines K0332 01-08-2024  
Specialist vakmanschap bij duurzaam bouwen K0466 01-08-2024  
Topsportvaardigheden K0614 01-08-2024  
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-08-2024  
Voorbereiding werkvoorbereider industrieel produceren met hout K0707 01-08-2024  
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 01-08-2024  
Allround meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer 3 25926 01-08-2024
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
2D-tekenen K0279 01-08-2024  
3D modellen & graphics in verschillende media-uitingen K0726 01-08-2024  
3D-modeling productietekeningen meubelindustrie K0329 01-08-2024  
Ambachtelijk houtsnijden K0783 01-08-2024  
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 K0262 01-08-2024  
Basis composieten K0786 01-08-2024  
Basis exact, geschikt voor niveau 2 en 3 K0950 01-08-2024  
Belevingsgericht werken K0790 01-08-2024  
Digitale technieken en productievoorbereiding I K0303 01-08-2024  
Digitale vaardigheden basis K0022 01-08-2024  
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-08-2024  
Diversiteit K0024 01-08-2024  
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-08-2024  
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-08-2024  
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-08-2024  
Duurzaamheid in het beroep C K0030 01-08-2024  
Elektro- en installatietechniek voor de bouw K0278 01-08-2024  
Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs K0984 01-08-2024  
Engels A2/B1 K0802 01-08-2024  
Engels B1/B2 K0803 01-08-2024  
Exact verdiepend, geschikt voor niveau 3 en 4 K0899 01-08-2024  
Experimenteren met materialen en technieken K0435 01-08-2024  
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-08-2024  
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2024  
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-08-2024  
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-08-2024  
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-08-2024  
Industriële robotica K0989 01-08-2024  
Inleiding personeelsmanagement K0369 01-08-2024  
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 K0225 01-08-2024  
Interactief 3D interieur ontwerpen K1324 Concept  
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 01-08-2024  
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-08-2024  
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 01-08-2024  
Klantcontact en verkoop K0059 01-08-2024  
Lean en creatief K0512 01-08-2024  
Nederlands 3F K0071 01-08-2024  
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-08-2024  
Ondernemend vakmanschap, geschikt voor niveau 3 en 4 K0389 01-08-2024  
Ondernemerschap mbo K0165 01-08-2024  
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-08-2024  
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2024  
Persoonlijke werkvoorbereiding complexe meubels en (scheeps)interieurs maken K0484 01-08-2024  
Praktijkonderzoek K0927 01-08-2024  
Procesoperator CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines K0465 01-08-2024  
Procesoptimalisatie meubelindustrie K0638 01-08-2024  
Programmeren online aansturing bewerkingscentrum K0331 01-08-2024  
Scheepsbetimmeringen exterieur K0971 01-08-2024  
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-08-2024  
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-08-2024  
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-08-2024  
Specialisatie procesoperator CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines K0332 01-08-2024  
Teakdek en aansluitingen K0972 01-08-2024  
Topsportvaardigheden K0614 01-08-2024  
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-08-2024  
Werken in een restauratieomgeving geschikt voor niveau 2 en 3 K0347 01-08-2024  
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 01-08-2024  
Werkvoorbereider meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw 4 25927 01-08-2024
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
3D modellen & graphics in verschillende media-uitingen K0726 01-08-2024  
3D-modeling productietekeningen meubelindustrie K0329 01-08-2024  
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 K0263 01-08-2024  
Belevingsgericht werken K0790 01-08-2024  
Bouwkunde en bouwfysica K0446 01-08-2024  
Digitale technieken en productievoorbereiding I K0303 01-08-2024  
Digitale technieken en productievoorbereiding II K0304 01-08-2024  
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-08-2024  
Diversiteit K0024 01-08-2024  
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-08-2024  
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-08-2024  
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-08-2024  
Duurzaamheid in het beroep D K0031 01-08-2024  
Engels B1/B2 K0803 01-08-2024  
Experimenteren met materialen en technieken K0435 01-08-2024  
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-08-2024  
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2024  
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-08-2024  
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-08-2024  
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-08-2024  
Industriële robotica K0989 01-08-2024  
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 K0226 01-08-2024  
Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit K0210 01-08-2024  
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-08-2024  
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 01-08-2024  
Lean en creatief K0512 01-08-2024  
Meubels en (scheeps)interieurs plaatsen K0688 01-08-2024  
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-08-2024  
Ondernemend vakmanschap, geschikt voor niveau 3 en 4 K0389 01-08-2024  
Ondernemerschap mbo K0165 01-08-2024  
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-08-2024  
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2024  
Praktijkonderzoek K0927 01-08-2024  
Procesoptimalisatie meubelindustrie K0638 01-08-2024  
Profileert zich op materialen en technieken K0436 01-08-2024  
Programmeren online aansturing bewerkingscentrum K0331 01-08-2024  
Projectleiding K0639 01-08-2024  
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-08-2024  
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-08-2024  
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-08-2024  
Topsportvaardigheden K0614 01-08-2024  
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-08-2024  
Voorbereiding havo aardrijkskunde K0841 01-08-2024  
Voorbereiding havo biologie K0842 01-08-2024  
Voorbereiding havo economie K0843 01-08-2024  
Voorbereiding havo geschiedenis K0844 01-08-2024  
Voorbereiding havo natuurkunde K0846 01-08-2024  
Voorbereiding havo scheikunde K0847 01-08-2024  
Voorbereiding havo wiskunde A K0848 01-08-2024  
Voorbereiding hbo K0125 01-08-2024  
Voorbereiding hbo kunstonderwijs K0184 01-08-2024  
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 01-08-2024  
Ondernemend meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer 4 25928 01-08-2024
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
3D modellen & graphics in verschillende media-uitingen K0726 01-08-2024  
3D-modeling productietekeningen meubelindustrie K0329 01-08-2024  
Ambachtelijk houtsnijden K0783 01-08-2024  
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 K0263 01-08-2024  
Basis botenbouw K1448 Concept  
Belevingsgericht werken K0790 01-08-2024  
Bouwkunde en bouwfysica K0446 01-08-2024  
Digitale technieken en productievoorbereiding I K0303 01-08-2024  
Digitale technieken en productievoorbereiding II K0304 01-08-2024  
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-08-2024  
Diversiteit K0024 01-08-2024  
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-08-2024  
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-08-2024  
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-08-2024  
Duurzaamheid in het beroep D K0031 01-08-2024  
Engels B1/B2 K0803 01-08-2024  
Experimenteren met materialen en technieken K0435 01-08-2024  
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-08-2024  
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2024  
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-08-2024  
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-08-2024  
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-08-2024  
Industriële robotica K0989 01-08-2024  
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 K0226 01-08-2024  
Interactief 3D interieur ontwerpen K1324 Concept  
Interieurproducten ontwerpen/vormgeven K0813 01-08-2024  
Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit K0210 01-08-2024  
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-08-2024  
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 01-08-2024  
Lean en creatief K0512 01-08-2024  
Meubelrestauratie K0349 01-08-2024  
Muziekinstrumentenbouw K1429 Concept  
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-08-2024  
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-08-2024  
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2024  
Persoonlijke werkvoorbereiding complexe meubels en (scheeps)interieurs maken K0484 01-08-2024  
Praktijkonderzoek K0927 01-08-2024  
Procesoptimalisatie meubelindustrie K0638 01-08-2024  
Productvormgeving K0296 01-08-2024  
Profileert zich op materialen en technieken K0436 01-08-2024  
Programmeren online aansturing bewerkingscentrum K0331 01-08-2024  
Projectleiding K0639 01-08-2024  
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-08-2024  
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-08-2024  
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-08-2024  
Technisch Onderwijsassistent K0403 01-08-2024  
Topsportvaardigheden K0614 01-08-2024  
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-08-2024  
Voorbereiding havo aardrijkskunde K0841 01-08-2024  
Voorbereiding havo biologie K0842 01-08-2024  
Voorbereiding havo economie K0843 01-08-2024  
Voorbereiding havo geschiedenis K0844 01-08-2024  
Voorbereiding havo natuurkunde K0846 01-08-2024  
Voorbereiding havo scheikunde K0847 01-08-2024  
Voorbereiding havo wiskunde A K0848 01-08-2024  
Voorbereiding hbo K0125 01-08-2024  
Voorbereiding hbo kunstonderwijs K0184 01-08-2024  
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 01-08-2024