Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Middenkaderfunctionaris verkeer en stedenbouw
Omschrijving
De middenkaderfunctionaris verkeer en stedenbouw verricht werkzaamheden in de gebouwde omgeving of in de openbare ruimte. Het gaat om het verbeteren, aanpassen, (her)inrichten, (her)bestemmen en beheren daarvan. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn de klimaat-robuuste, natuur-inclusieve en leefbare omgeving. Hij/zij ondersteunt bij het ontwerpen, werkt ontwerpen uit, maakt presentaties en onderbouwingen. Kleinschalige projecten ontwerpt hij/zij zelfstandig en legt dit vast in ontwerptekeningen. Hij/zij ondersteunt bij de inrichting van de ruimte qua invulling, groenvoorzieningen, klimaatadaptatie, ontsluiting en aansluiting. Hij/zij doet daarvoor onderzoek met behulp van geregistreerde gegevens, verzamelt veldgegevens en gebruikersinformatie. Hij/zij levert inventarisatie en analysekaarten en gegevens in overzichten aan voor de stedenbouwkundig /verkeerskundig ontwerper. Hij/zij moet daarom op de hoogte zijn van de realiseerbaarheid van oplossingen, in ruimtelijke, (steden)bouwkundige en civiele (infra) zin. Hij/zij analyseert de vraagstukken of opdrachten, bedenkt oplossingen, zet die af tegen de eisen en mogelijkheden, overlegt waar nodig daarover en werkt die uit in tekeningen of presentaties. Hij/zij gebruikt daarbij onder meer GIS, CAD en Adobe om beschrijvende gegevens zichtbaar te maken of te presenteren. Hij/zij actualiseert hierin gegevens en maakt deze presentabel voor anderen. Het kan gaan om geo-informatie. Waar van toepassing bereidt hij/zij materiaal voor om op inspraak- of overlegbijeenkomsten problemen of oplossingen doelgroepgericht te presenteren of te ondersteunen. Hij/zij werkt in een digitale en in een fysieke omgeving. Hij/zij moet bijvoorbeeld relevante informatie opslaan en ontsluiten voor anderen en gebruikt daarbij uiteenlopende ontwerpsystemen en documentenbibliotheken. Hij/zij houdt bij het verzamelen, verwerken en integreren van projectinformatie rekening met duurzaamheidsaspecten, zoals de energietransitie, circulair werken en klimaatadaptatie.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25873 01-08-2023  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Middenkader bouw en infra ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 K0263 01-08-2023
Architectuur trainee K0457 01-08-2023
Belevingsgericht werken K0790 01-08-2023
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-08-2023
Diversiteit K0024 01-08-2023
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-08-2023
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-08-2023
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-08-2023
Duurzaamheid in het beroep D K0031 01-08-2023
Engels B1/B2 K0803 01-08-2023
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-08-2023
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2023
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-08-2023
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-08-2023
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-08-2023
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 K0226 01-08-2023
Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit K0210 01-08-2023
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-08-2023
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 01-08-2023
Lean en creatief K0512 01-08-2023
Leidinggeven K0061 01-08-2023
Maatvoeringstechnieken K0482 01-08-2023
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-08-2023
Ondernemend vakmanschap, geschikt voor niveau 3 en 4 K0389 01-08-2023
Ondernemerschap mbo K0165 01-08-2023
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-08-2023
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2023
Praktijkonderzoek K0927 01-08-2023
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-08-2023
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-08-2023
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-08-2023
Topsportvaardigheden K0614 01-08-2023
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-08-2023
Voorbereiding havo aardrijkskunde K0841 01-08-2023
Voorbereiding havo biologie K0842 01-08-2023
Voorbereiding havo economie K0843 01-08-2023
Voorbereiding havo geschiedenis K0844 01-08-2023
Voorbereiding havo management en organisatie K0845 01-08-2023
Voorbereiding havo natuurkunde K0846 01-08-2023
Voorbereiding havo scheikunde K0847 01-08-2023
Voorbereiding hbo K0125 01-08-2023
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 01-08-2023