Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Middenkaderfunctionaris landmeetkunde
Omschrijving
De middenkaderfunctionaris landmeetkunde is werkzaam binnen bouw- en infra-processen en werkt daarnaast ten behoeve van rechtstoestand, bestemming en gebruik. Dit betekent dat hij/zij zowel voor bouw- en infrabedrijven werkt als voor overheden (gemeenten, provincies, waterschappen, kadaster) en ingenieursbureaus. Belangrijkste activiteiten zijn het inwinnen van gegevens van objecten in de gebouwde omgeving en openbare ruimte, het verrichten van maatvoering en het samenstellen van kaarten of bestanden met behulp van digitale technieken. Hij/zij werkt samen met klanten, projectteams en met vakmensen van andere disciplines, zoals een dronepilot of modelleur. Hij/zij moet voldoende kennis hebben van rechtstoestand, bestemming, gebruik, realisatie en beheer van de omgeving en van de processen daaromheen. Hij/zij moet de juiste gegevens verzamelen en/of aanleveren en behoeve van het verwerken, beheren en presenteren van die gegevens in ruimtelijke informatiesystemen. Hij/zij beschikt over vakoverschrijdend inzicht en werkt in veel gevallen multidisciplinair. Zijn/haar werkzaamheden kunnen zowel buiten- en/of binnen plaatsvinden. Ook kunnen de werkzaamheden beperkt zijn tot het opnemen in buitenomstandigheden of het uitvoeren van het binnenwerk, waarbij hij/zij ruimtelijke informatiesystemen bedient om ingewonnen gegevens te verwerken.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25872 01-08-2023  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Middenkader bouw en infra ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 K0263 01-08-2023
Belevingsgericht werken K0790 01-08-2023
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-08-2023
Diversiteit K0024 01-08-2023
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-08-2023
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-08-2023
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-08-2023
Duurzaamheid in het beroep D K0031 01-08-2023
Engels B1/B2 K0803 01-08-2023
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-08-2023
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2023
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-08-2023
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-08-2023
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-08-2023
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 K0226 01-08-2023
Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit K0210 01-08-2023
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-08-2023
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 01-08-2023
Lean en creatief K0512 01-08-2023
Leidinggeven K0061 01-08-2023
Maatvoeringstechnieken K0482 01-08-2023
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-08-2023
Ondernemend vakmanschap, geschikt voor niveau 3 en 4 K0389 01-08-2023
Ondernemerschap mbo K0165 01-08-2023
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-08-2023
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2023
Praktijkonderzoek K0927 01-08-2023
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-08-2023
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-08-2023
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-08-2023
Topsportvaardigheden K0614 01-08-2023
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-08-2023
Voorbereiding havo aardrijkskunde K0841 01-08-2023
Voorbereiding havo biologie K0842 01-08-2023
Voorbereiding havo economie K0843 01-08-2023
Voorbereiding havo geschiedenis K0844 01-08-2023
Voorbereiding havo management en organisatie K0845 01-08-2023
Voorbereiding havo natuurkunde K0846 01-08-2023
Voorbereiding havo scheikunde K0847 01-08-2023
Voorbereiding hbo K0125 01-08-2023
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 01-08-2023