Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Middenkaderfunctionaris landmeetkunde
Omschrijving
De middenkaderfunctionaris landmeetkunde is werkzaam binnen bouw- en infra-processen en werkt daarnaast ten behoeve van rechtstoestand, bestemming en gebruik. Dit betekent dat hij/zij zowel voor bouw- en infrabedrijven werkt als voor overheden (gemeenten, provincies, waterschappen, kadaster) en ingenieursbureaus. Belangrijkste activiteiten zijn het inwinnen van gegevens van objecten in de gebouwde omgeving en openbare ruimte, het verrichten van maatvoering en het samenstellen van kaarten of bestanden met behulp van digitale technieken. Hij/zij werkt samen met klanten, projectteams en met vakmensen van andere disciplines, zoals een dronepilot of modelleur. Hij/zij moet voldoende kennis hebben van rechtstoestand, bestemming, gebruik, realisatie en beheer van de omgeving en van de processen daaromheen. Hij/zij moet de juiste gegevens verzamelen en/of aanleveren en behoeve van het verwerken, beheren en presenteren van die gegevens in ruimtelijke informatiesystemen. Hij/zij beschikt over vakoverschrijdend inzicht en werkt in veel gevallen multidisciplinair. Zijn/haar werkzaamheden kunnen zowel buiten- en/of binnen plaatsvinden. Ook kunnen de werkzaamheden beperkt zijn tot het opnemen in buitenomstandigheden of het uitvoeren van het binnenwerk, waarbij hij/zij ruimtelijke informatiesystemen bedient om ingewonnen gegevens te verwerken.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25872 01-08-2023  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Middenkader bouw en infra