Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Middenkaderfunctionaris bouw
Omschrijving
De middenkaderfunctionaris bouw is werkzaam bij organisaties, bedrijven en instellingen die de B&U-omgeving vorm geven, realiseren, toezicht houden, beheren en onderhouden, hetzij als profit of als non-profit organisatie. Hij/zij is betrokken bij het ontwerp, de realisatie, de instandhouding van (duurzame en circulaire) bouwprojecten en zal afhankelijk van de organisatie waarin hij/zij werkzaam is breder betrokken zijn bij meerdere aspecten of een meer specialistische taak uitvoeren die bij een projectfase hoort. Hij/zij wordt bij zijn/haar werkzaamheden betrokken bij onder meer tekeningen, bestekken, begrotingen/ offertes, planningen, constructies, vergunningen en uitvoeringsaspecten. Dit gebeurt vooral in een digitale werkomgeving waar (interdisciplinaire) samenwerking een belangrijke rol speelt. De omstandigheden waaronder hij/zij werkt variëren zeer sterk en zijn maar ten dele te conditioneren. Elk project is uniek en voor elk project geldt dat, vanaf initiatief tot beheer en later bij sloop, rekening gehouden moet worden met projectspecifieke omstandigheden die realisatie beïnvloeden en die geëigende oplossingen vereisen. Daarnaast zijn er slecht te voorspellen invloeden als weersomstandigheden en kostenvariaties die invloed hebben op de voortgang en kosten van de realisatie van een project. Bij de totstandkoming van een project moeten steeds de geldende regels voor tijd, geld, kwaliteit, veiligheid, gezondheid, milieu en arbo aspecten hun rol spelen. Gezien de veelheid van materiaal, materieel, diversiteit van personeel en de regelgeving daarbij, zijn dit factoren die voortdurend de aandacht van de middenkaderfunctionaris bouw vragen. Hij/zij werkt vooral in een digitale werkomgeving waar (interdisciplinair) samenwerking een belangrijke rol speelt.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25870 01-08-2023  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Middenkader bouw en infra Aardbevingsbestendig bouwen K0456 01-08-2023
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 K0263 01-08-2023
Architectuur trainee K0457 01-08-2023
Belevingsgericht werken K0790 01-08-2023
Binnenhuisarchitectuur K0670 01-08-2023
Biobased in jouw beroep van morgen K0622 01-08-2023
Bouwen met hout K1141 01-08-2023
Brandveiligheid in de bouw K1053 01-08-2023
Bronbemalen K1054 01-08-2023
Casco Lijmwerk K0671 01-08-2023
Civiele techniek K0859 01-08-2023
Digitale technieken en productievoorbereiding I K0303 01-08-2023
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-08-2023
Diversiteit K0024 01-08-2023
Droning - toepassingen K0797 01-08-2023 01-01-2024
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-08-2023
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-08-2023
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-08-2023
Duurzaam bouwen voor leidinggevende bouwbedrijf K0458 01-08-2023
Duurzaamheid in het beroep D K0031 01-08-2023
Energieneutraal ontwerpen en bouwen K1055 01-08-2023
Engels B1/B2 K0803 01-08-2023
Experimenteren met materialen en technieken K0435 01-08-2023
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-08-2023
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2023
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-08-2023
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-08-2023
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-08-2023
Geo-ICT K0044 01-08-2023
Herbestemming in de bouw K0740 01-08-2023
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 K0226 01-08-2023
Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit K0210 01-08-2023
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-08-2023
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 01-08-2023
Kopersbegeleiding in de bouw K0749 01-08-2023
Lean en creatief K0512 01-08-2023
Leidinggeven K0061 01-08-2023
Maatvoeringstechnieken K0482 01-08-2023
Montage eenvoudige houten elementen op de bouwplaats K0428 01-08-2023
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-08-2023
Ondernemend vakmanschap, geschikt voor niveau 3 en 4 K0389 01-08-2023
Ondernemerschap mbo K0165 01-08-2023
Oriëntatie op asbest herkennen en verwijderen K0969 01-08-2023
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-08-2023
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2023
Praktijkonderzoek K0927 01-08-2023
Praktische bouwvaardigheden K0928 01-08-2023
Schoonmetselwerk K0695 01-08-2023
Smart technology K1067 01-08-2023
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-08-2023
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-08-2023
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-08-2023
Spoorbouw K1002 01-08-2023
Topsportvaardigheden K0614 01-08-2023
Vastgoedbeheer en onderhoud K0702 01-08-2023
Verdieping BIM in de bouw K1069 01-08-2023
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-08-2023
Verdieping Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) in de bouw K0779 01-08-2023
Voorbereiding havo aardrijkskunde K0841 01-08-2023
Voorbereiding havo biologie K0842 01-08-2023
Voorbereiding havo economie K0843 01-08-2023
Voorbereiding havo geschiedenis K0844 01-08-2023
Voorbereiding havo management en organisatie K0845 01-08-2023
Voorbereiding havo natuurkunde K0846 01-08-2023
Voorbereiding havo scheikunde K0847 01-08-2023
Voorbereiding hbo K0125 01-08-2023
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 01-08-2023
Werken met houten bouwconstructies K0711 01-08-2023