Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Dossier
Naam Middenkader bouw en infra
Omschrijving
Voor een optimale taakuitvoering is het noodzakelijk dat de middenkaderfunctionaris een professionele beroepshouding heeft, die gekenmerkt wordt door inzicht in de gebouwde omgeving en/of de openbare ruimte, een grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel. Hij/zij moet ook in staat zijn om integraal te denken en op verschillende niveaus en ook interdisciplinair helder te communiceren, zowel in woord als in schrift. Duurzaam en circulair denken en doen zijn daarbij in toenemende mate belangrijke uitgangspunten. Thema’s als klimaat-robuust en natuur-inclusief handelen in de bouw en/of in de openbare ruimte zijn van belang.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
23353 01-08-2023  
Eisen mbo-certificaten    
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Kwalificatie Niveau Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
Middenkaderfunctionaris bouw 4 25870 01-08-2023
Middenkaderfunctionaris grond-, weg- en waterbouw 4 25871 01-08-2023
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
3D-modellering in de infra K0854 01-08-2023  
Middenkaderfunctionaris landmeetkunde 4 25872 01-08-2023
Middenkaderfunctionaris verkeer en stedenbouw 4 25873 01-08-2023