Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Dossier
Naam Zorg en groen
Omschrijving
De persoonlijk begeleider heeft een ondernemende en innovatieve houding, zodat hij nieuwe ontwikkelingen signaleert en deze vertaalt naar nieuwe werkwijzen in de cliëntondersteuning, maar ook naar nieuwe producten en/of diensten. Hij is interpersoonlijk sensitief, cultuurbewust, creatief en treedt handelend op in uiteenlopende en onverwachte situaties. Hij is een toegankelijk en laagdrempelig aanspreekpunt en is samenwerkingsgericht, of zelfstandig als de situatie daarom vraagt. Hij gaat professioneel om met zijn gevoelens bij tegenslag en moeilijke situaties. De persoonlijk begeleider heeft een helikopterview, houdt landelijke ontwikkelingen in de gaten en werkt op meso- en macroniveau. Hij is initiatiefrijk en hoffelijk, ziet kansen en pakt deze op. Hij bedenkt creatieve oplossingen voor nieuwe vraagstukken, ook in zeer complexe en weinig stabiele situaties. Hij geeft goed zijn grenzen aan, zowel naar de cliënt als naar zichzelf.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
23336 01-08-2022 01-08-2023 01-08-2029  
Eisen mbo-certificaten    
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Kwalificatie Niveau Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
Persoonlijk begeleider zorgboerderij 4 25838 01-08-2022 01-08-2023 01-08-2029
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
Agrarisch loonwerk K0255 01-08-2022  
Arbeidsparticipatie K0002 01-08-2022  
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 K0263 01-08-2022  
Automatisch melken K0272 01-08-2022 01-01-2023  
Belevingsgericht werken K0790 01-05-2022  
Biologisch Dynamische landbouw K0341 01-08-2022  
Biologische bedrijfsvoering K0890 01-08-2022  
De Levende Tuin K0311 01-08-2022  
Diversiteit K0024 01-08-2022  
Doorstroom naar HBO Gezondheidszorg K0148 01-08-2022  
Doorstroom naar HBO mens en maatschappij K0231 01-08-2022  
Ernstig meervoudige beperkingen K0233 01-08-2022  
Expressief talent K0152 01-08-2022  
Geriatrische revalidatiezorg K0902 01-08-2022  
Gezonde leefstijl K0219 01-08-2022  
Houder van honden en katten K0470 01-08-2022  
Houder van overige zoogdieren K0471 01-08-2022  
Insecten kweken en verzorgen K0865 01-08-2022  
Insectenbestuiving voor de teeltsector K0866 01-08-2022  
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 K0226 01-08-2022  
Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit K0210 01-08-2022  
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-08-2022  
Jeugd- en opvoedhulp K0159 01-08-2022  
Klauwverzorging K0264 01-08-2022  
Landbouwhuisdieren K0060 01-08-2022  
Lesgeven paardensport op instructeursniveau K0604 01-08-2022  
Melkwinning K0317 01-08-2022 01-01-2023  
Mensen met een verstandelijke en visuele beperking K1062 01-08-2022  
Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag K0066 01-08-2022  
Mensen met niet-aangeboren hersenletsel K0067 01-08-2022  
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-08-2022  
Ondernemerschap mbo K0165 01-08-2022  
Opzetten en starten stadslandbouwbedrijf/project K0475 01-08-2022  
Organiseren evenement of educatie K0312 01-08-2022  
Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking K0082 01-08-2022  
Paardensport op instructeursniveau K0605 01-08-2022  
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2022  
Praktijkonderzoek K0927 01-08-2022  
T-rijbewijs K0758 01-08-2022  
Van grond tot mond basis K0715 01-08-2022  
Van grond tot mond verdieping K0716 01-08-2022  
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-08-2022  
Verdieping diergedrag, dierenwelzijn en ethiek geschikt voor niveau 4 K0386 01-08-2022  
Verplegende en verpleegtechnische handelingen K0119 01-08-2022  
Verslavingszorg K1007 01-08-2022  
Verzorgende en verpleegtechnische handelingen K0118 01-08-2022  
Voorbereiding hbo K0125 01-08-2022  
Werken op de internationale arbeidsmarkt K0313 01-08-2022  
Zorg en technologie K0137 01-08-2022  
Zorginnovaties en technologie K0138 01-08-2022