Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Certificaat
Naam Verpleegtechnisch handelen, niveau 3
Omschrijving
Het certificaat richt zich op die onderdelen uit de kwalificatie Verzorgende-IG die gaan over het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen bij individuele zorgvragers. Dit biedt een basis voor het werk van de Verzorgende-IG. Daarnaast werkt de certificaathouder aan diens professionalisering. De certificaathouder voert handelingen bevoegd en bekwaam uit; controleert en observeert de gezondheidssituatie en de psychische gesteldheid van de zorgvrager; en signaleert en rapporteert wijzigingen en bijwerkingen. Zij schakelt, indien de situatie erom vraagt, andere professionals in.
Geldigheidsinformatie Geldig vanaf Geldig tot
22-10-2022
Dossier Kwalificatie
Verzorgende-IG (Gewijzigd 2020) Verzorgende-IG