Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Orthopedisch schoentechnisch medewerker
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar is een vakman in het vervaardigen van schoentechnische voorzieningen. Hij/zij heeft een groot kwaliteitsbewustzijn en verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van zijn/haar eigen werk. Een verkeerde vakhandeling kan leiden tot hoge kosten en tijdverlies. Hij/zij werkt uiterst zorgvuldig, heeft gevoel voor esthetiek, ruimtelijk inzicht en inzicht in constructies waarmee hij/zij zich vooraf en tijdens het werk een voorstelling kan maken van het eindproduct. De beginnend beroepsbeoefenaar werkt vaak onder tijdsdruk en heeft te maken met spoedklussen. Hij/zij heeft dan ook een flexibele instelling en is stressbestendig. De beginnend beroepsbeoefenaar vindt telkens weer een goede balans tussen het maken van een product met een hoge kwaliteit en de tijdsdruk waaronder dat moet plaatsvinden. De beginnend beroepsbeoefenaar werkt in de productie aan een werkbank en gebruikt hier diverse middelen. Bij zijn/haar werkzaamheden houdt hij/zij zich aan het geldende kwaliteit-, veiligheid-, arbo- en milieubeleid. Hij/zij is zich bewust van de afbreukrisico’s als gevolg van het niet naleven van deze eisen. Daar waar nodig maakt hij/zij gebruik van beschermingsmiddelen. Hij/zij kent de eigen grenzen en weet wanneer een ervaren collega of orthopedisch schoentechnoloog moet worden geraadpleegd.
Niveau 3
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25859 01-08-2023  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Orthopedische schoentechniek