Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Monteur mechatronica
Omschrijving
De Monteur mechatronica voert mechatronische werkzaamheden uit aan producten, apparatuur en/of systemen. Hij/zij is zich bewust van het maatschappelijk en economisch belang van duurzaamheid voor het eigen bedrijf en de klant. De beginnend beroepsbeoefenaar werkt aan de producten, apparatuur en/of systemen in de werkplaats of op locatie bij de klant. Voor hem/haar is veiligheid van groot belang. Voordat hij/zij aan de slag gaat met gereedschap of materiaal vergewist hij/zij zich ervan dat de omstandigheden voor hem/haarzelf en voor collega’s veilig zijn. Wanneer de beginnend beroepsbeoefenaar de werkzaamheden moet onderbreken, treft hij/zij (veiligheids)maatregelen conform de bedrijfsvoorschriften en noteert hij/zij de stand van zaken van de werkzaamheden. Bij afronding van de werkzaamheden zorgt hij/zij ervoor dat gereedschappen en werkplek opgeruimd worden.
Niveau 2
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25891 01-08-2023  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Mechatronica Basis composieten K0786 01-08-2023
Basis exact, geschikt voor niveau 2 en 3 K0950 01-08-2023
Basis niet-destructief onderzoek K0787 01-08-2023
Carrosserie-constructietechniek K0626 01-08-2023
Cleanroom K0981 01-08-2023
Digitale vaardigheden basis K0022 01-08-2023
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-08-2023
Duurzaamheid in het beroep B K0029 01-08-2023
Engels A2/B1 K0802 01-08-2023
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-08-2023
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2023
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-08-2023
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-08-2023
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-08-2023
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 2 K0224 01-08-2023
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 01-08-2023
Introductie railtechniek K1078 01-08-2023
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 01-08-2023
Koudetechniek voor warmtepompsystemen K1102 01-08-2023
Lastechnieken gevorderd K0919 01-08-2023
Lean en creatief K0512 01-08-2023
Nederlands 3F K0071 01-08-2023
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) K0211 01-08-2023
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-08-2023
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2023
Solliciteren K0097 01-08-2023
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-08-2023
Verdieping bedrijfsspecifiek product K1111 01-08-2023
Verdieping bedrijfsspecifieke productieprocessen voor niveau 2 en 3 K1112 01-08-2023
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 2) K0516 01-08-2023
Verdieping techniek en materialenkennis K0180 01-08-2023
Verrijking leervaardigheden K0440 01-08-2023
Werken in de keten geschikt voor niveau 2 en 3 K1115 01-08-2023
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 01-08-2023
Werken met een industriële robot K1050 01-08-2023