Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Monteur mechatronica
Omschrijving
De Monteur mechatronica voert mechatronische werkzaamheden uit aan producten, apparatuur en/of systemen. Hij/zij is zich bewust van het maatschappelijk en economisch belang van duurzaamheid voor het eigen bedrijf en de klant. De beginnend beroepsbeoefenaar werkt aan de producten, apparatuur en/of systemen in de werkplaats of op locatie bij de klant. Voor hem/haar is veiligheid van groot belang. Voordat hij/zij aan de slag gaat met gereedschap of materiaal vergewist hij/zij zich ervan dat de omstandigheden voor hem/haarzelf en voor collega’s veilig zijn. Wanneer de beginnend beroepsbeoefenaar de werkzaamheden moet onderbreken, treft hij/zij (veiligheids)maatregelen conform de bedrijfsvoorschriften en noteert hij/zij de stand van zaken van de werkzaamheden. Bij afronding van de werkzaamheden zorgt hij/zij ervoor dat gereedschappen en werkplek opgeruimd worden.
Niveau 2
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25891 01-08-2023  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Mechatronica