Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Servicemonteur koude- en klimaatsystemen
Omschrijving
De Servicemonteur koude- en klimaatsystemen voert vooral service-technische werkzaamheden uit aan commerciële kleine tot middelgrote koude- en/of klimaatsystemen, airco- en warmtepompsystemen. Daarnaast voert hij/zij deze werkzaamheden uit aan kleinere systemen met als secundair koudedrager water en glycol-water. Hij/zij werkt vrijwel altijd op locatie en is veel onderweg. Hij/zij biedt onder geen beding oplossingen aan die in strijd zijn met de geldende wettelijke eisen en staat ze niet toe, ook niet als tijdelijke maatregel. Dit in verband met bijvoorbeeld milieu- en voedselveiligheid. Hij/zij deelt met collega’s de 'nieuwe' ervaringen die nuttig of belangrijk zijn om te weten.
Niveau 3
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25888 01-08-2023  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Koude- en klimaatsystemen