Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Servicemonteur koude- en klimaatsystemen
Omschrijving
De Servicemonteur koude- en klimaatsystemen voert vooral service-technische werkzaamheden uit aan commerciële kleine tot middelgrote koude- en/of klimaatsystemen, airco- en warmtepompsystemen. Daarnaast voert hij/zij deze werkzaamheden uit aan kleinere systemen met als secundair koudedrager water en glycol-water. Hij/zij werkt vrijwel altijd op locatie en is veel onderweg. Hij/zij biedt onder geen beding oplossingen aan die in strijd zijn met de geldende wettelijke eisen en staat ze niet toe, ook niet als tijdelijke maatregel. Dit in verband met bijvoorbeeld milieu- en voedselveiligheid. Hij/zij deelt met collega’s de 'nieuwe' ervaringen die nuttig of belangrijk zijn om te weten.
Niveau 3
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25888 01-08-2023  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Koude- en klimaatsystemen ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 K0262 01-08-2023
Basis meet- en regeltechniek K0977 01-08-2023
Belevingsgericht werken K0790 01-08-2023
Capaciteitsinvloeden bij warmtepompen K1142 01-08-2023
Cleanroom K0981 01-08-2023
Digitale vaardigheden basis K0022 01-08-2023
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-08-2023
Diversiteit K0024 29-01-2022
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-08-2023
Duurzaamheid in het beroep C K0030 01-08-2023
Engels B1/B2 K0803 01-08-2023
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-08-2023
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2023
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-08-2023
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-08-2023
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-08-2023
Industriële automatisering K0812 01-08-2023
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 K0225 01-08-2023
Installatie, service en onderhoud aan melkwinningsinstallaties K0991 01-08-2023
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 01-08-2023
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-08-2023
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 01-08-2023
Lean en creatief K0512 01-08-2023
Nederlands 3F K0071 01-08-2023
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-08-2023
Ondernemerschap mbo K0165 01-08-2023
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2023
Praktijkonderzoek K0927 01-08-2023
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-08-2023
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-08-2023
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-08-2023
Toepassing natuurlijke koudemiddelen in de praktijk K0506 01-08-2023
Topsportvaardigheden K0614 01-08-2023
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-08-2023
Verdieping montage componenten koude- en klimaatsystemen K0308 01-08-2023