Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Keuzedeel
Naam Alcoholwet - K1380
Omschrijving
Het keuzedeel Alcoholwet beschrijft de kennis en vaardigheden die een beroepsbeoefenaar nodig heeft om controles uit te voeren in het kader van de Alcoholwet in bijvoorbeeld horecabedrijven, slijterijen, winkels en op evenementen. De controles variëren van een vergunningscontrole en verkoopverbod tot controle op de leeftijdsgrens van 18 jaar en wederverstrekking. Er wordt ingegaan op het voorbereiden en uitvoeren van de controles, het indien nodig corrigerend en sanctionerend optreden en het opmaken van een ambtsedig boeterapport.
Geldigheidsinformatie Geldig vanaf Geldig tot
29-04-2023
Dossier Kwalificatie Koppeling vanaf Koppeling tot