Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Keuzedeel
Naam Voorbereiding hbo wiskunde voor de techniek-II-Specifiek - K1349
Omschrijving
In dit keuzedeel staan wiskundige kennis en vaardigheden beschreven die verbreding en verdieping bieden op hetgeen in keuzedeel 'Voorbereiding hbo wiskunde voor de techniek-I-Breed' aan bod kwam en die daarmee een belangrijke meerwaarde vormen voor veel technische opleidingen in het hbo binnen de domeinen TI, Constructie, Engineering, Automotive en Applied Science (vaak 'harde' techniek genoemd). Het gaat hierbij om kennis en (denk)vaardigheden op het niveau van havo wiskunde-B, waarbij ook aandacht is voor toepassingen in diverse domeinspecifieke contexten, waarbij wiskunde als gereedschap wordt gebruikt om problemen te analyseren en op te lossen.
Geldigheidsinformatie Geldig vanaf Geldig tot
22-07-2022
Dossier Kwalificatie Koppeling vanaf Koppeling tot