Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Researchinstrumentmaker
Omschrijving
De researchinstrumentmaker is een vaktechnisch specialist die binnen het bedrijf werkzaam is in de productie op een specifieke afdeling. Hij/zij kan contact hebben met derden aan wie hij werk uitbesteed en met de opdrachtgever/kant. Hij/zij werkt zowel met geautomatiseerde als niet-geautomatiseerde bewerkingsmachines. Daarbij maakt hij/zij gebruik van verschillende bewerkingstechnieken aan een verscheidenheid van materialen. Zijn/haar werkzaamheden hebben een multidisciplinair karakter. Hij/zij werkt zelfstandig, geconcentreerd, systematisch en is creatief. Hij/zij beschikt over innovatief vermogen, is handvaardig en heeft een goed ruimtelijk inzicht. Hij/zij werkt vaak in teams met academisch geschoolde onderzoekers, kan met hen vakinhoudelijk communiceren zowel in de Nederlandse taal als in Engels. De beginnend beroepsbeoefenaar is in staat de aan hem voorgelegde uitdagingen en problemen te analyseren en vervolgens het voorgelegde probleem om te zetten in een daadwerkelijke constructie en deze te testen op functionaliteit. Verder is hij/zij flexibel inzetbaar en heeft hij/zij aandacht voor ver gaande digitalisering binnen het beroep, duurzaamheid, circulariteit en het milieu.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25897 01-08-2023  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Productietechniek