Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Researchinstrumentmaker
Omschrijving
De researchinstrumentmaker is een vaktechnisch specialist die binnen het bedrijf werkzaam is in de productie op een specifieke afdeling. Hij/zij kan contact hebben met derden aan wie hij werk uitbesteed en met de opdrachtgever/kant. Hij/zij werkt zowel met geautomatiseerde als niet-geautomatiseerde bewerkingsmachines. Daarbij maakt hij/zij gebruik van verschillende bewerkingstechnieken aan een verscheidenheid van materialen. Zijn/haar werkzaamheden hebben een multidisciplinair karakter. Hij/zij werkt zelfstandig, geconcentreerd, systematisch en is creatief. Hij/zij beschikt over innovatief vermogen, is handvaardig en heeft een goed ruimtelijk inzicht. Hij/zij werkt vaak in teams met academisch geschoolde onderzoekers, kan met hen vakinhoudelijk communiceren zowel in de Nederlandse taal als in Engels. De beginnend beroepsbeoefenaar is in staat de aan hem voorgelegde uitdagingen en problemen te analyseren en vervolgens het voorgelegde probleem om te zetten in een daadwerkelijke constructie en deze te testen op functionaliteit. Verder is hij/zij flexibel inzetbaar en heeft hij/zij aandacht voor ver gaande digitalisering binnen het beroep, duurzaamheid, circulariteit en het milieu.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25897 01-08-2023  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Productietechniek Additive manufacturing in de maakindustrie K1373 Concept
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 K0263 01-08-2023
Basis composieten K0786 01-08-2023
Belevingsgericht werken K0790 01-08-2023
Cleanroom K0981 01-08-2023
Digitale technieken en productievoorbereiding I K0303 01-08-2023
Digitale vaardigheden basis K0022 01-08-2023
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-08-2023
Diversiteit K0024 01-08-2023
Drones - techniek K0860 01-08-2023
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-08-2023
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-08-2023
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-08-2023
Duurzaamheid in het beroep D K0031 01-08-2023
Engels B1/B2 K0803 01-08-2023
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-08-2023
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2023
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-08-2023
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-08-2023
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-08-2023
Functioneel en modulair ontwerpen in de industriële automatisering K0806 01-08-2023
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 K0226 01-08-2023
Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit K0210 01-08-2023
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-08-2023
Introductie railtechniek K1078 01-08-2023
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 01-08-2023
Meettechniek in de fijnmechanische industrie K1393 Concept
Meten en beproeven in middenspanningsdistributienetten K0686 01-08-2023
Methodisch ontwerpen K0687 01-08-2023
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-08-2023
Ondernemerschap mbo K0165 01-08-2023
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-08-2023
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2023
Praktijkonderzoek K0927 01-08-2023
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-08-2023
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-08-2023
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-08-2023
Topsportvaardigheden K0614 01-08-2023
Verdieping bedrijfsspecifieke productieprocessen voor niveau 4 K1113 01-08-2023
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-08-2023
Verdieping techniek en materialenkennis K0180 01-08-2023
Voorbereiding havo aardrijkskunde K0841 01-08-2023
Voorbereiding havo biologie K0842 01-08-2023
Voorbereiding havo economie K0843 01-08-2023
Voorbereiding havo geschiedenis K0844 01-08-2023
Voorbereiding havo management en organisatie K0845 01-08-2023
Voorbereiding havo natuurkunde K0846 01-08-2023
Voorbereiding havo scheikunde K0847 01-08-2023
Voorbereiding havo wiskunde A K0848 01-08-2023
Voorbereiding hbo K0125 01-08-2023
Werken in de keten geschikt voor niveau 4 K1116 01-08-2023
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 01-08-2023