Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Medewerker productietechniek
Omschrijving
De Medewerker productietechniek kan zowel binnen het bedrijf als buiten het bedrijf op locatie bij de opdrachtgever werken. Binnen het bedrijf werkt hij/zij over het algemeen in een productiehal of werkplaats en maakt producten of onderdelen voor bijvoorbeeld de transport- en logistieke industrie (lucht- en ruimtevaart, automotive, scheepsindustrie), machine- en apparatenbouw en gereedschapsmakerijen. Buiten het bedrijf op locatie werkt de beroepsbeoefenaar voornamelijk bij constructiebedrijven, die uiteenlopende constructies vervaardigen voor diverse industriële bedrijfstakken. De beginnend beroepsbeoefenaar is vaktechnisch goed onderlegd en leergierig. Hij/zij is zuinig met materialen en energie en hergebruikt materialen waar mogelijk. Hij/zij is kwaliteitsbewust, werkt veilig, zorgvuldig en accuraat en volgens in het vakgebied en bedrijf geldende regels en procedures. De beginnend beroepsbeoefenaar is zich bewust van de afbreukrisico’s op gebied van kwaliteit en werkt daarom bedachtzaam en geconcentreerd. Hij/zij heeft een kritische houding tegenover het eigen werk en dat van collega’s en is alert op fouten en afwijkingen in het proces en/of product. Hij/zij kent de plaats en onderkent het belang van zijn/haar werk in het productieproces en de productieketen. Hij/zij kan goed samenwerken met anderen en communiceren over het vak met collega’s. Daartoe beschikt de beginnend beroepsbeoefenaar over de benodigde sociale en communicatieve vaardigheden. Hij/zij is proactief, oplossingsgericht, zelfstandig en gemotiveerd, stelt zich flexibel op en neemt verantwoordelijkheid voor het eigen werk.
Niveau 2
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25894 01-08-2023  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Productietechniek 2D-tekenen K0279 01-11-2023
3D-tekenen K0280 01-08-2023
Aanleggen van gastransportleidingen K0659 01-08-2023
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 2 K0003 01-12-2023
Basis composieten K0786 01-08-2023
Basis exact, geschikt voor niveau 2 en 3 K0950 01-08-2023
Basis niet-destructief onderzoek K0787 01-08-2023
Carrosserie-constructietechniek K0626 01-08-2023
Cleanroom K0981 01-08-2023
Digitale vaardigheden basis K0022 01-08-2023
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-08-2023
Duurzaamheid in het beroep B K0029 01-08-2023
Engels A2/B1 K0802 01-08-2023
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-08-2023
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2023
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-08-2023
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-08-2023
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-08-2023
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 2 K0224 01-08-2023
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 01-08-2023
Introductie railtechniek K1078 01-08-2023
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 01-08-2023
Lastechnieken gevorderd K0919 01-08-2023
Meten en beproeven in middenspanningsdistributienetten K0686 01-08-2023
Nederlands 3F K0071 01-08-2023
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) K0211 01-08-2023
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-08-2023
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2023
Procestechniek basis K0399 01-08-2023
Rekenen in de beroepspraktijk K0285 01-08-2023 01-08-2024
Smeden K0486 01-08-2023
Solliciteren K0097 01-08-2023
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-08-2023
Technieken voor carrosserieconstructie K1087 01-08-2023
Verdieping bedrijfsspecifiek product K1111 01-08-2023
Verdieping bedrijfsspecifieke productieprocessen voor niveau 2 en 3 K1112 01-08-2023
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 2) K0516 01-08-2023
Verdieping techniek en materialenkennis K0180 01-08-2023
Verrijking leervaardigheden K0440 01-08-2023
Werken in de keten geschikt voor niveau 2 en 3 K1115 01-08-2023
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 01-08-2023
Werken met een industriële robot K1050 01-08-2023