Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Dossier
Naam Gespecialiseerde proefdierverzorging
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar heeft een signalerende, kritische en proactieve houding, waarbij hij/zij altijd rekening houdt met het welzijn van de dieren en met de veiligheid van mens en dier. Hij/zij observeert de dieren nauwlettend en zorgt voor een goede interactie met de dieren. De beginnend beroepsbeoefenaar is communicatief vaardig (mondig) en staat stevig in zijn/haar schoenen. Hij/zij overtuigt de verschillende partijen waarmee hij/zij te maken heeft met feiten en argumenten en onderbouwt zijn/haar standpunt, zonder discussies ‘op de spits’ te drijven. Verder is hij/zij zich steeds bewust van wat hij/zij doet en met welke reden. Ook werkt hij/zij klantgericht en dienstverlenend. De beginnend beroepsbeoefenaar houdt van dieren en voert tegelijkertijd experimenten met deze dieren uit. Hij/zij is daarin gewetensvol en hij/zij voert de verzorging van de dieren en de experimenten uit met een grote mate van zorgvuldigheid en respect voor de dieren. Hij/zij werkt volgens werkprotocollen en wet- en regelgeving en onderneemt actie bij calamiteiten. Verder neemt hij/zij ook milieu, duurzaamheid en arbeidsomstandigheden in acht bij al zijn/haar werkzaamheden. De beginnend beroepsbeoefenaar is in staat zelfstandig en in teamverband te werken. Hij/zij spreekt anderen aan als die niet volgens de afspraken werken. Hij/zij werkt snel en efficiënt, maar ook zorgvuldig, nauwkeurig, ordelijk en hygiënisch. Hij/zij is handvaardig en heeft een fijne motoriek. Hij/zij is geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied en houdt zijn eigen professionaliteit op peil. Hij/zij zet routinematige administraties en registraties op, voert ze uit en bewaakt ze. Hij/zij maakt heldere verslagen van door hem/haar uitgevoerde werkzaamheden, die voldoen aan de kwaliteitscriteria die aan verslaglegging van onderzoek worden gesteld. Ook kan hij/zij lange tijd achtereen geconcentreerd werken. De beginnend beroepsbeoefenaar heeft affiniteit met techniek en het werken met computers.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
23368 01-08-2023  
Eisen mbo-certificaten    
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Kwalificatie Niveau Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
Biotechnicus 4 25914 01-08-2023
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 K0263 01-08-2023  
Belevingsgericht werken K0790 01-08-2023  
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-08-2023  
Diversiteit K0024 01-08-2023  
Doorstroom groen hbo K0601 01-08-2023  
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-08-2023  
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-08-2023  
Duurzaamheid in het beroep D K0031 01-08-2023  
Engels B1/B2 K0803 01-08-2023  
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-08-2023  
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2023  
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-08-2023  
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-08-2023  
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 K0226 20-02-2023  
Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit K0210 01-08-2023  
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 01-08-2023  
Lean en creatief K0512 01-08-2023  
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-08-2023  
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2023  
Praktijkonderzoek K0927 01-08-2023  
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-08-2023  
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-08-2023  
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-08-2023  
Topsportvaardigheden K0614 01-08-2023  
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-08-2023  
Voorbereiding hbo K0125 01-08-2023  
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 01-08-2023  
Werken op de internationale arbeidsmarkt K0313 01-08-2023