Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Junior assistent-accountant
Omschrijving
De junior assistent-accountant is werkzaam bij een accountantskantoor of bij een administratiekantoor en verricht zijn werkzaamheden vooral in de MKB-praktijk en dan met name voor de kleinere bedrijven. De werkzaamheden worden meestal op het accountants- of administratiekantoor uitgevoerd en sporadisch bij de klant. Hoewel de junior assistent-accountant regelmatig externe contacten onderhoudt, vooral met klanten, is er doorgaans sprake van een back office functie. De junior assistent-accountant heeft als taak om financiƫle informatie van de klant te controleren en om, indien gewenst, financieel-administratieve en/of fiscale ondersteuning te bieden. Hiermee kan de klant beslissingen nemen voor de bedrijfsvoering en voldoen aan de eisen voor externe verantwoording. Kenmerkend voor deze functie is de noodzaak goed inzicht te hebben in het boekhouden en fiscaliteiten en om overzicht te hebben over de gehele administratie met haar subadministraties. De junior assistent-accountant moet zich tevens een beeld kunnen vormen van de bedrijven en branche(s) waarvoor hij zijn werkzaamheden verricht. Zijn werkzaamheden hebben een sterk controlerend en licht adviserend karakter en zijn gericht op het voorbereiden van de samenstellingsopdracht en het opstellen van belastingaangiften. De junior assistent-accountant voert zijn controlerende werkzaamheden uit volgens een werkprogramma en hij besteedt dan extra aandacht aan de controle van die onderdelen, waar de grootste risico's worden verwacht. Hij begrijpt waarom hij bepaalde handelingen verricht en kan dit ook uitleggen of er toelichting bij verstrekken. Hij is goed in staat samen te werken en is sociaal vaardig. De junior assistent-accountant kan zorgvuldig omgaan met gegevens en draagt zorg voor een goede dossiervorming. Het werken voor (veel) verschillende klanten kan in geval van naderende deadlines spanningen veroorzaken, de junior assistent-accountant moet daarom goed kunnen plannen en stressbestendig zijn. De junior assistent-accountant stelt zich in externe contacten klantgericht op en leeft zich in in de situatie en de wensen van de (verschillende) klanten en komt zijn afspraken na. Hij is goed in staat situaties te beoordelen waarbij het gaat om een afweging tussen klanttevredenheid en correcte toepassing van de regelgeving. Van de junior assistent-accountant wordt verwacht dat hij kritische situaties goed beoordeelt vanuit de regelgeving en vanuit de beroepsethiek. N.B.: De functiebenaming junior assistent-accountant is beschermd en voorbehouden aan diegene die werkzaam is bij een accountantskantoor. Een medewerker die de opleiding junior assistent-accountant heeft gevolgd kan ook werkzaam zijn bij een administratiekantoor. In dit kwalificatiedossier wordt de functiebenaming gebruikt voor medewerkers in beide contexten.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25140 01-08-2015 01-08-2022 01-08-2028  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Financieel administratieve beroepen