Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Medewerker toezicht en veiligheid
Omschrijving
Medewerkers toezicht en veiligheid surveilleren in hun werkgebied waarbij zij op specifieke situaties letten of waarbij zij meer algemeen dienstverlenend en preventief aanwezig zijn. Ze spreken mensen aan die ongewenst gedrag vertonen. Maar hebben hierbij niet de bevoegdheid om te sanctioneren. Wel hebben zij dezelfde bevoegdheden als een burger, namelijk het op heterdaad aanhouden van plegers van een strafbaar feit. De medewerker toezicht en veiligheid is zich bewust van zijn publieke taak en voelt zich verantwoordelijk voor de leefbaarheid in zijn werkgebied, dit betekent bijvoorbeeld dat hij melding maakt van vervuiling en vernieling bij de juiste instanties. Het resultaat van zijn werk is een omgeving waar de veiligheid en leefbaarheid zo optimaal mogelijk zijn.
Niveau 2
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25410 01-08-2015 01-08-2023 01-08-2027  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Publieke veiligheid