Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Manager Transport en Logistiek
Omschrijving
Het beroep van Manager Transport en Logistiek omvat een breed pakket van taken. Het handelen van een Manager Transport en Logistiek is een onderdeel van een keten, het is geen afgebakend iets maar komt voort uit consequenties van eerder handelen van hemzelf of anderen en leidt tot consequenties voor toekomstig handelen van hemzelf of anderen. Hij werkt resultaatgericht en maakt op een rationele manier keuzes over ideeën, problemen en oplossingen, uitvoeringsvarianten, geld- en tijdsbestedingen. Hij houdt bij de uitvoering van zijn werkzaamheden rekening met duurzaamheid en maatschappelijk ontwikkelingen. Hij fungeert als aanspreekpunt voor medewerkers waaraan hij leiding geeft of op termijn leiding gaat geven. Hij moet bij deze werkzaamheden zijn aandacht verdelen over logistieke, technische, commerciële en administratieve zaken, arbeidsomstandigheden en kwaliteitszorg. Bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vervult de Manager Transport en Logistiek een voorbeeldfunctie naar de medewerkers toe en vervult hij een representatieve functie naar (potentiële) opdrachtgevers.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25379 01-08-2015 01-08-2022 01-08-2028  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Middenkader Transport en Logistiek Waterstoftechnologie en mobiliteit K1152 24-01-2020 01-08-2023
Waterstoftechnologie en mobiliteit K1410 Concept