Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Managementassistent/directiesecretaresse
Omschrijving
De managementassistent/directiesecretaresse kan werkzaam zijn binnen elke organisatie met een directie of manager(s) van overheids-, profit- en nonprofitorganisaties. De grootte van de organisatie kan variëren van een kleine organisatie waar de managementassistent/-directiesecretaresse (ondersteunende) secretariële taken combineert met andere (ondersteunende) taken tot een grote organisatie waar zij op een (groot) directiesecretariaat werkt. De werkzaamheden spelen zich af op organisatieniveau en zijn vaak extern gericht. De managementassistent/directiesecretaresse heeft regelmatig externe contacten. Doorgaans is hier sprake van een frontoffice functie. Kenmerkend voor dit beroep is de noodzaak goed inzicht te hebben in de processen en overzicht te hebben over de secretariële taken. Ze begrijpt waarom zij bepaalde taken verricht en kan dit uitleggen of er toelichting bij geven. Het werken voor verschillende directeuren en managers kan in geval van naderende deadlines spanningen veroorzaken, ze moet daarom goed kunnen plannen en stressbestendig zijn. De managementassistent/directiesecretaresse stelt zich in externe contacten klantgericht op en leeft zich in in de situatie en de wensen van de klant en komt haar afspraken na. Zij beschikt over enig cijfermatig inzicht en begrijpt waarom zij bepaalde handelingen verricht. Zij gaat zorgvuldig om met de verwerking van (vertrouwelijke) gegevens. Ze denkt marktgericht c.q. vanuit de opdrachtgever, is zakelijk, proactief, improviseert zonodig, drukt zich mondeling en schriftelijk zeer goed uit, speelt goed in op mensen en situaties.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25151 01-08-2015 01-01-2019 01-08-2025  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Secretariële beroepen