Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Secretaresse
Omschrijving
De secretaresse kan werkzaam zijn binnen elke organisatie met een secretariaat of een afdeling van overheids-, profit- en nonprofitorganisaties. Ook de grootte van de organisatie kan variëren van een kleine organisatie waar de secretaresse (ondersteunende) secretariële taken combineert met andere (ondersteunende) taken tot een grote organisatie waar zij op een (groot) secretariaat werkt. De werkzaamheden spelen zich af op afdelingsniveau en zijn vaak primair intern gericht. Hoewel de secretaresse met enige regelmaat externe contacten heeft, is er doorgaans sprake van een backoffice functie. De secretaresse werkt meer vanuit concepten, instructies en/of eigen aantekeningen. Ze gaat zorgvuldig om met gegevens en draagt zorg voor een goede dossiervorming. Het werken op een secretariaat/afdeling voor verschillende opdrachtgevers kan in geval van naderende deadlines spanningen veroorzaken. De secretaresse moet daarom goed kunnen plannen en stressbestendig zijn. De beslissingsbevoegdheid van de secretaresse is in het algemeen (redelijk) beperkt. De regiefunctie is voorbehouden aan hoger opgeleide beroepsbeoefenaren.
Niveau 3
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25152 01-08-2015 01-01-2019 01-08-2024  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Secretariële beroepen