Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Keuzedeel
Naam Arbeidsparticipatie - K0002
Omschrijving
In dit keuzedeel wordt ingegaan op de arbeidsontwikkeling van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt met als doel om deze medewerkers in een reguliere arbeidsplaats inzetbaar te maken en te houden. De volgende vaardigheden komen daarbij aan de orde: - opstellen van individuele ontwikkelingsplannen en monitoren van de uitvoering - bieden van gepaste begeleiding - realiseren van een passend leerklimaat - aansturen van medewerkers - begeleiden en coachen van werkbegeleiders - coördineren van de begeleiding - coördineren van de productie.
Geldigheidsinformatie Geldig vanaf Geldig tot
01-03-2016
Dossier Kwalificatie Koppeling vanaf Koppeling tot  
Maatschappelijke Zorg (Gewijzigd 2016) Agogisch medewerker GGZ (4) 01-03-2016
Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg (4) 01-03-2016
Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen (4) 01-03-2016
Thuisbegeleider (4) 01-03-2016
Sociaal werk Sociaal-cultureel werker (4) 01-03-2016
Sociaal-maatschappelijk dienstverlener (4) 01-03-2016
Sociaal werk (Gewijzigd 2020) Sociaal werker (4) 23-08-2019
Cross-over kwalificatie Koppeling vanaf Koppeling tot  
Adviseur duurzame leefomgeving 01-08-2017
Persoonlijk begeleider zorgboerderij 01-02-2019