Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Dossier
Naam Machinaal houtbewerken
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar machinaal houtbewerken moet bij al zijn werkzaamheden instructies en procedures opvolgen op het gebied van kwaliteit, veiligheid, arbo en milieu. Hij draagt (mede) zorg voor een beheerst verloop van de productieprocessen. Hij is veiligheidsbewust; hij neemt veiligheidsregels als vanzelfsprekend in acht en zorgt ervoor dat hij zijn gezondheid en die van collega’s niet in gevaar brengt. De beginnend beroepsbeoefenaar machinaal houtbewerken werkt nauwkeurig en is kwaliteitsbewust omdat deze aspecten van zijn werk mede bepalend zijn voor de kwaliteit van het eindproduct. Hij werkt geconcentreerd en zorgvuldig en vindt een juiste balans tussen snelheid van werken en de gewenste kwaliteit. De beginnend beroepsbeoefenaar machinaal houtbewerken dient alert te zijn op situaties die de productieprocessen (kunnen) verstoren, zoals problemen met de haalbaarheid van de planning, (kwaliteits)afwijkingen aan materialen en storingen aan productiemiddelen. In voorkomende gevallen lost hij (in overleg) problemen op, neemt hij de benodigde maatregelen of waarschuwt hij zijn leidinggevende. De beginnend beroepsbeoefenaar machinaal houtbewerken kan zowel zelfstandig werken als samenwerken.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
23007 01-08-2015 01-08-2024 01-08-2029  
Eisen mbo-certificaten    
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Kwalificatie Niveau Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
Machinaal houtbewerker 2 25016 01-08-2015 01-08-2024 01-08-2028
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
2D-tekenen K0279 01-07-2018  
Allround machinaal houtbewerker 3 25015 01-08-2015 01-08-2024 01-08-2029
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
2D-tekenen K0279 01-07-2018  
3D-modeling productietekeningen meubelindustrie K0329 01-03-2016