Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Voorman BOR
Omschrijving
De voorman BOR verricht werkzaamheden in een afgebakend gebied in de openbare ruimte, binnen diverse en dynamische situaties, ook binnen complexere situaties. Naast zijn aansturende taken, verricht hij ook altijd zelf uitvoerende werkzaamheden. De werkzaamheden zijn gericht op het schoon en netjes maken van publieke voorzieningen (verhardingen, meubilair, groen, waterpartijen en kunstwerken). Tevens worden ten gunste van de veiligheid en het gebruik kleine herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Hij voert echter geen specialistisch onderhoud uit. Onderhoud aan bijvoorbeeld beplantingen en aanleg van elementen en meubilair zijn derhalve geen onderdeel van dit beroep. Hij stemt zijn werkzaamheden af met een relatief groot aantal betrokkenen (collega’s, leidinggevende, opdrachtgever, derden, werknemers van andere bedrijven, in werkoverleg). Hierbij wordt van hem een proactieve rol verwacht. Bovendien is hij in staat om constructief met reacties en kritiek van de leidinggevende of de opdrachtgever om te gaan. Hij is bij problemen bovendien in staat om op beheerste wijze de afgesproken kwaliteit en productiviteit bij te stellen op grond van een afweging tussen tijd, kosten en kwaliteit.
Niveau 3
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25043 01-08-2015  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Afval, Milieu, Beheer & Onderhoud Openbare Ruimte ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 K0262 01-03-2016
Belevingsgericht werken K0790 04-01-2018
Digitale vaardigheden basis K0022 19-07-2016
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 19-07-2016
Diversiteit K0024 29-01-2022
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-04-2018
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-04-2018
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-04-2018
Duits in de beroepscontext A2 K0025 01-03-2016 01-10-2018
Duits in de beroepscontext B1 K0026 01-03-2016 01-10-2018
Duurzaamheid in het beroep C K0030 01-03-2016
Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs K0984 01-07-2018
Engels A2/B1 K0802 19-07-2017
Engels B1/B2 K0803 19-07-2017
Engels in de beroepscontext A2 K0034 01-03-2016 01-01-2019
Engels in de beroepscontext B1 K0035 01-03-2016 19-01-2018
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-07-2018
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-07-2018
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-07-2018
Frans in de beroepscontext A2 K0039 01-03-2016 01-01-2019
Frans in de beroepscontext B1 K0040 01-03-2016 01-01-2019
Fries in de beroepscontext A2 K0509 19-07-2016
Fries in de beroepscontext B1 K0510 19-07-2016
Gladheidbestrijding K0046 01-03-2016
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 K0225 01-03-2016
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 01-03-2016
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-03-2016
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 13-05-2020
Lean en creatief K0512 19-07-2016
Nederlands 3F K0071 01-03-2016 01-10-2018
Nederlands 3F K0071 01-04-2018
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-03-2016
Ondernemerschap mbo K0165 01-03-2016
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-03-2016
Persoonlijk profileren K0877 26-10-2017
Praktijkonderzoek K0927 01-07-2018
Rekenen 3F K0089 01-03-2016 01-08-2020
Rekenen 3F K1130 29-10-2019 01-08-2023
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-07-2018
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-07-2018
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-07-2018
Spaans in de beroepscontext A2 K0098 01-03-2016 01-01-2019
Spaans in de beroepscontext B1 K0099 01-03-2016 01-01-2019
Specialisatie afvalinzamelvoertuigen/-materieel K0267 16-06-2020
Specialisatie klein machinaal gereedschap K0253 01-03-2016
Specialisatie milieustraat en afvalstromenkennis K0254 16-06-2020
Specialisatie reinigingsvoertuigen/-materieel K0429 01-03-2016
Topsportvaardigheden K0614 19-05-2017
Van Afval Naar Grondstof K0375 01-03-2016
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 04-01-2018