Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Voorman BOR
Omschrijving
De voorman BOR verricht werkzaamheden in een afgebakend gebied in de openbare ruimte, binnen diverse en dynamische situaties, ook binnen complexere situaties. Naast zijn aansturende taken, verricht hij ook altijd zelf uitvoerende werkzaamheden. De werkzaamheden zijn gericht op het schoon en netjes maken van publieke voorzieningen (verhardingen, meubilair, groen, waterpartijen en kunstwerken). Tevens worden ten gunste van de veiligheid en het gebruik kleine herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Hij voert echter geen specialistisch onderhoud uit. Onderhoud aan bijvoorbeeld beplantingen en aanleg van elementen en meubilair zijn derhalve geen onderdeel van dit beroep. Hij stemt zijn werkzaamheden af met een relatief groot aantal betrokkenen (collega’s, leidinggevende, opdrachtgever, derden, werknemers van andere bedrijven, in werkoverleg). Hierbij wordt van hem een proactieve rol verwacht. Bovendien is hij in staat om constructief met reacties en kritiek van de leidinggevende of de opdrachtgever om te gaan. Hij is bij problemen bovendien in staat om op beheerste wijze de afgesproken kwaliteit en productiviteit bij te stellen op grond van een afweging tussen tijd, kosten en kwaliteit.
Niveau 3
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25043 01-08-2015  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Afval, Milieu, Beheer & Onderhoud Openbare Ruimte