Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Teamleider AMBOR
Omschrijving
De teamleider AMBOR ontwikkelt tactische jaarplanningen op het gebied van afvalinzameling en dagelijks onderhoud van de openbare ruimte. Mede door zijn brede kennis van het in te zetten materiaal en materieel levert hij op tactisch en operationeel niveau een belangrijke bijdrage aan de effectiviteit en de efficiency van de werkorganisatie. In complexe situaties treedt hij op als projectleider en positioneert hij zich in het hart van de productie. Hij weet hoe te handelen bij calamiteiten (bijvoorbeeld verkeersongevallen, gevaarlijke stoffen, schade door weersomstandigheden) en werkt dan nauw samen met/in opdracht van de hulpdiensten. Met zijn kennis van de sector en de specifieke taakvelden weet hij klachten en meldingen van burgers snel en adequaat op te lossen. Indien nodig informeert hij burgers omtrent de argumenten voor de uitvoering van de onderhoudstaken. Hij stemt zijn werkzaamheden af met een groot aantal betrokkenen (collega’s, leidinggevende, opdrachtgever, derden, andere uitvoerenden en medewerkers van andere bedrijven). Hierbij wordt van hem een proactieve rol verwacht. Bovendien is hij in staat om constructief om te gaan met reacties en kritiek van de leidinggevende of de opdrachtgever. Hij is bij problemen bovendien in staat om de afgesproken kwaliteit en productiviteit bij te stellen op grond van een afweging tussen tijd, kosten en kwaliteit.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25042 01-08-2015  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Afval, Milieu, Beheer & Onderhoud Openbare Ruimte