Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Teamleider AMBOR
Omschrijving
De teamleider AMBOR ontwikkelt tactische jaarplanningen op het gebied van afvalinzameling en dagelijks onderhoud van de openbare ruimte. Mede door zijn brede kennis van het in te zetten materiaal en materieel levert hij op tactisch en operationeel niveau een belangrijke bijdrage aan de effectiviteit en de efficiency van de werkorganisatie. In complexe situaties treedt hij op als projectleider en positioneert hij zich in het hart van de productie. Hij weet hoe te handelen bij calamiteiten (bijvoorbeeld verkeersongevallen, gevaarlijke stoffen, schade door weersomstandigheden) en werkt dan nauw samen met/in opdracht van de hulpdiensten. Met zijn kennis van de sector en de specifieke taakvelden weet hij klachten en meldingen van burgers snel en adequaat op te lossen. Indien nodig informeert hij burgers omtrent de argumenten voor de uitvoering van de onderhoudstaken. Hij stemt zijn werkzaamheden af met een groot aantal betrokkenen (collega’s, leidinggevende, opdrachtgever, derden, andere uitvoerenden en medewerkers van andere bedrijven). Hierbij wordt van hem een proactieve rol verwacht. Bovendien is hij in staat om constructief om te gaan met reacties en kritiek van de leidinggevende of de opdrachtgever. Hij is bij problemen bovendien in staat om de afgesproken kwaliteit en productiviteit bij te stellen op grond van een afweging tussen tijd, kosten en kwaliteit.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25042 01-08-2015  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Afval, Milieu, Beheer & Onderhoud Openbare Ruimte ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 K0263 01-03-2016
Belevingsgericht werken K0790 04-01-2018
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 19-07-2016
Diversiteit K0024 29-01-2022
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-04-2018
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-04-2018
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-04-2018
Duits in de beroepscontext A2 K0025 01-03-2016 01-10-2018
Duits in de beroepscontext B1 K0026 01-03-2016 01-10-2018
Duurzaamheid in het beroep D K0031 01-03-2016
Engels B1/B2 K0803 19-07-2017
Engels in de beroepscontext B2 K0036 01-03-2016 19-01-2018
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-07-2018
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-07-2018
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-07-2018
Frans in de beroepscontext A2 K0039 01-03-2016 01-01-2019
Frans in de beroepscontext B1 K0040 01-03-2016 01-01-2019
Fries in de beroepscontext A2 K0509 19-07-2016
Fries in de beroepscontext B1 K0510 19-07-2016
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 K0226 01-03-2016
Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit K0210 01-03-2016
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-03-2016
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 13-05-2020
Inzetbaarheid en optimalisatie AMBOR materieel K0427 01-03-2016
Lean en creatief K0512 19-07-2016
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-03-2016
Ondernemerschap mbo K0165 01-03-2016
Organiseren van gladheidbestrijding K0078 01-03-2016
Persoonlijk profileren K0877 26-10-2017
Praktijkonderzoek K0927 01-07-2018
Praktijkopleider K0087 19-07-2017 01-08-2021
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-07-2018
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-07-2018
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-07-2018
Spaans in de beroepscontext A2 K0098 01-03-2016 01-01-2019
Spaans in de beroepscontext B1 K0099 01-03-2016 01-01-2019
Specialisatie KCA en asbest K0173 01-03-2016
Topsportvaardigheden K0614 19-05-2017
Voorbereiding havo aardrijkskunde K0841 19-07-2017
Voorbereiding havo biologie K0842 19-07-2017
Voorbereiding havo economie K0843 19-07-2017
Voorbereiding havo geschiedenis K0844 19-07-2017
Voorbereiding havo management en organisatie K0845 19-07-2017 01-01-2022
Voorbereiding havo natuurkunde K0846 19-07-2017
Voorbereiding havo scheikunde K0847 19-07-2017
Voorbereiding havo wiskunde A K0848 19-07-2017
Voorbereiding hbo K0125 01-03-2016
Voorbereiding HBO Wiskunde voor de techniek K0205 01-03-2016 01-01-2023
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 04-01-2018