Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Allround medewerker afvalbeheer
Omschrijving
De werkzaamheden van de allround medewerker afvalbeheer zijn relatief eenvoudig en tijdens zijn werk stemt hij zijn werk af met een relatief beperkt aantal betrokkenen (collega’s en leidinggevende). Bij het afvalbeheer kan de werkomgeving dynamisch of statisch zijn. In het geval van een dynamische werkomgeving wordt het afval ingezameld bij huishoudens en/of organisaties. De medewerker AMBOR verplaatst zich dan per voertuig door de openbare ruimte (woonwijken, doorgaande wegen, etc.), van locatie naar locatie. Ook kan hij werkzaam zijn bij een milieustraat. Burgers en organisaties brengen dan afval- en grondstoffen naar de daartoe bestemde, afgebakende locatie, zoals een milieustraat. Daar gelden speciale regels ten aanzien van het gebruik en de veiligheid. Op de milieustraat staat divers (logistiek) materieel (hydraulisch en mechanisch) opgesteld en er zijn gevaarlijke stoffen aanwezig. Hij verricht zijn werkzaamheden in de openbare ruimte en staat vaak in contact met het publiek zoals klanten en burgers.
Niveau 2
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25001 01-08-2015  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Afval, Milieu, Beheer & Onderhoud Openbare Ruimte ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 2 K0003 01-03-2016
Digitale vaardigheden basis K0022 19-07-2016
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-04-2018
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-04-2018
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-04-2018
Duits in de beroepscontext A2 K0025 01-03-2016 01-10-2018
Duits in de beroepscontext B1 K0026 01-03-2016 01-10-2018
Duurzaamheid in het beroep B K0029 01-03-2016
Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs K0984 01-07-2018
Engels A2/B1 K0802 19-07-2017
Engels B1/B2 K0803 19-07-2017
Engels in de beroepscontext A2 K0034 01-03-2016 01-01-2019
Engels in de beroepscontext B1 K0035 01-03-2016 19-01-2018
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-07-2018
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-07-2018
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-07-2018
Frans in de beroepscontext A2 K0039 01-03-2016 01-01-2019
Frans in de beroepscontext B1 K0040 01-03-2016 01-01-2019
Fries in de beroepscontext A2 K0509 19-07-2016
Fries in de beroepscontext B1 K0510 19-07-2016
Gladheidbestrijding K0046 01-03-2016
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 2 K0224 01-03-2016
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 01-03-2016
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 13-05-2020
Lean en creatief K0512 19-07-2016
Nederlands 3F K0071 01-03-2016 01-10-2018
Nederlands 3F K0071 01-04-2018
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) K0211 01-03-2016
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-03-2016
Persoonlijk profileren K0877 26-10-2017
Rekenen 3F K0089 01-03-2016 01-08-2020
Rekenen 3F K1130 29-10-2019 01-08-2023
Rekenen in de beroepspraktijk K0285 22-05-2021 01-08-2024
Solliciteren K0097 22-05-2021
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-07-2018
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-07-2018
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-07-2018
Spaans in de beroepscontext A2 K0098 01-03-2016 01-01-2019
Spaans in de beroepscontext B1 K0099 01-03-2016 01-01-2019
Specialisatie afvalinzamelvoertuigen/-materieel K0267 01-03-2016
Specialisatie klein machinaal gereedschap K0253 16-06-2020
Specialisatie milieustraat en afvalstromenkennis K0254 01-03-2016
Specialisatie reinigingsvoertuigen/-materieel K0429 16-06-2020
Toewerken naar Nederlands 2F K1133 13-11-2020 01-01-2023
Van Afval Naar Grondstof K0375 01-03-2016
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 2) K0516 19-07-2016
Verrijking leervaardigheden K0440 22-05-2021