Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Uitvoerder
Omschrijving
De uitvoerder geeft bij een middelgroot en groot bedrijf leiding aan één of meerdere projecten, stuurt het projectteam aan en werkt samen met de werkvoorbereider, de projectleider en de opzichter. Hij is op de bouwplaats zowel procesmatig als productmatig verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot de uitvoering van een project en alle daaraan gerelateerde aspecten. Hij werkt daarbij onder de eindverantwoordelijkheid van zijn leidinggevende. Zijn rol is afwisselend organiserend, leidinggevend en aansturend, bewakend en initiërend van aard. De werkzaamheden volgen een vast patroon maar kunnen complexer worden door de aard van het werk en veranderende omstandigheden. Hij gaat flexibel om met veranderende omstandigheden en blijft resultaatgericht denken. Ook in stressvolle situaties is hij in staat om problemen adequaat op te lossen en raadpleegt hij indien nodig zijn projectteam of leidinggevende.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25014 01-08-2015 01-08-2022 01-08-2028  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Kaderfunctie Afbouw, Onderhoud en Interieur