Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Dossier
Naam Meubels stofferen
Omschrijving
Gezien de aard van de werkzaamheden en de voorschriften wordt van een beginnend beroepsbeoefenaar verwacht dat hij zorgvuldig en nauwkeurig is. Bij al zijn werkzaamheden dient de hij de (bedrijfs)voorschriften op het gebied van kwaliteit, arbo en milieu in acht te nemen. Ook wordt verwacht dat hij zowel zelfstandig als samen kan werken. De beginnend beroepsbeoefenaar staat open voor nieuwe ontwikkelingen. Hij stelt zich daarin positief op en doet het benodigde om veranderingen zich eigen te maken. Ten slotte moet de beginnend beroepsbeoefenaar zich bewust zijn van het belang van kwaliteit en (in overleg) problemen kunnen oplossen.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
23009 01-08-2015 01-08-2023 01-08-2028  
Eisen mbo-certificaten    
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Kwalificatie Niveau Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
Meubelstoffeerder 2 25022 01-08-2015 01-08-2023 01-08-2027
Allround meubelstoffeerder 3 25021 01-08-2015 01-08-2023 01-08-2028