Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam ICT-beheerder
Omschrijving
De ICT-beheerder heeft oog voor de organisatie en bezit een helikopterview. Hij communiceert met alle betrokkenen. Binnen gegeven kaders is hij in staat werkzaamheden aan te sturen en te delegeren. Hij richt zich op het zogenaamde informatiesysteem, bestaande uit een hardware-, software- en een menselijk component. Zo kan een netwerk-/mediainfrastructuur een onderdeel zijn van het totale informatiesysteem, maar ook losse onderdelen zoals mobile devices, smartphones en tablets die wel of niet deel uitmaken van een netwerk-/mediainfrastructuur. In een servicedeskomgeving houdt hij het overzicht of alle processen, werkzaamheden en procedures goed verlopen.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25189 01-08-2015 01-01-2020 01-08-2026  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
ICT- en mediabeheer