Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Dossier
Naam DTP
Omschrijving
De DTP-er is in staat om de media-uiting te realiseren conform de wensen van de opdrachtgever. Hierbij moet hij de juiste techniek inzetten en kwaliteits-, resultaat- en oplossingsgericht zijn. De DTP-er moet zijn werkzaamheden effectief en efficiënt uitvoeren met de beschikbare middelen. Het voorstel voor de media-uiting kan altijd mooier en beter, maar er is een moment waarop het goed genoeg is, zodat de planning en begroting niet overschreden worden. Ook dient hij flexibel om te gaan met tussentijdse wijzigingen van de opdrachtgever en/of leidinggevende. Daar waar hij met meerdere mensen aan een product werkt, zal hij de keuzes ook met zijn collega's moeten afstemmen. Bij dit alles moet de DTP-er zijn werkzaamheden kunnen organiseren om binnen de planning te blijven. Verder is het van belang dat hij kan werken onder tijdsdruk.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
23092 01-08-2015 01-01-2020 01-08-2025  
Eisen mbo-certificaten    
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Kwalificatie Niveau Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
Medewerker DTP 2 25198 01-08-2015 01-01-2020 01-08-2024
Allround DTP-er 3 25197 01-08-2015 01-01-2020 01-08-2025