Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Vakbekwaam medewerker teelt
Omschrijving
De vakbekwaam medewerker teelt heeft een uitvoerende, organiserende en vaktechnisch adviserende en begeleidende rol. Hij verricht diverse uitvoerende werkzaamheden, veelal in teamverband. Hij heeft een organiserende en vaktechnisch begeleidende rol ten opzichte van de medewerkers en is hierbij verantwoordelijk voor hun werk, hun veiligheid en de organisatie en voortgang van de werkzaamheden. Tevens heeft hij een vaktechnisch adviserende rol naar de bedrijfsleider. De werkzaamheden worden zelfstandig uitgevoerd, zonder toezicht van de leidinggevende. De bedrijfsleider of ondernemer is eindverantwoordelijke.
Niveau 3
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot
97670 01-08-2010 01-08-2016 01-08-2021
Dossier Code Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
Teelt 2/3 22208 01-08-2012 01-08-2016 01-08-2021