Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Teamleider teelt en arbeid
Omschrijving
De teamleider teelt en arbeid heeft een coördinerende, signalerende, controlerende en leidinggevende rol. Hij heeft een voorbeeldrol bij het werken volgens bedrijfsprocedures. Hij heeft een organisatorische rol bij het plannen van de operationele activiteiten. Hij is adviseur van zijn leidinggevende of van het management op basis van zijn deskundigheid. De teamleider teelt en arbeid is verantwoordelijk voor zijn eigen werk en het werk van de medewerkers die hij aanstuurt. Hij heeft de verantwoordelijkheid om de arbeidsproductiviteit binnen de marges te houden, rekening houdend met alle omgevingsfactoren. Hij is verantwoordelijk voor een optimaal arbeidsproces dat voldoet aan de kwaliteitseisen van de gehanteerde zorgsystemen. Het verbeteren van de arbeidsmethoden valt ook onder zijn verantwoordelijkheid. De teamleider teelt en arbeid legt verantwoording af aan zijn direct leidinggevende. Afhankelijk van het bedrijfstype en bedrijfsgrootte is dat de bedrijfsleider of de ondernemer/manager
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot
97683 01-08-2010 01-08-2016 01-08-2022
Dossier Code Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
teelt 4 22204 01-08-2012 01-08-2016 01-08-2022